Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskonsulent - Om stillingen Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

Søknadsfrist: 06.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for statsvitenskap er underlagt Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi er det største statsvitenskapelige instituttet i Norge, og dekker hele bredden av faget, både internasjonal politikk, offentlig administrasjon og ledelse, komparativ politikk, politisk teori og forskningsmetode. Instituttet har om lag 100 ansatte som utgjør et inspirerende undervisnings- og forskningsmiljø. Vi har ca. 1400 studenter fordelt på bachelor-, master- og ph.d.-programmet i statsvitenskap, samt de tverrfaglige bachelorprogrammene i internasjonale studier og offentlig administrasjon og ledelse, og masterprogrammet i freds- og konfliktstudier (PECOS). Instituttet har flere forskergrupper, inkludert Comparative Institutions and Regimes, Policy, Bureaucracy and Organisation, and Political Data Science. Instituttet er vertskap for det tverrfaglige Senter for ekstremismeforskning (C-REX).

Ledig stilling som forskningskonsulent

Om stillingen

Senter for ekstremismeforskning (C-REX) har ledig en fast stilling som forskningskonsulent (førstekonsulent SKO1408 / seniorkonsulent SKO1363). Den som blir tilsatt får blant annet administrativt ansvar for den generelle driften av senteret, og arbeidet innebærer tett samarbeid med forskerne våre.

C-REX er organisert under Institutt for statsvitenskap og stillingen vil inngå i instituttets administrasjon på 13 personer, og i det forskningsadministrative nettverket (FANE) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senteret skal styrke forskningskvalitet, forskningskompetanse og forskningskapasitet på høyreekstremisme og relaterte fagfelt i Norge. C-REX er et tverrfaglig, internasjonalt anerkjent forskningsmiljø på høyreekstremisme og er en sentral bidragsyter og formidler av forskningsbasert kunnskap til et bredt spekter av målgrupper, nasjonalt og internasjonalt. Senteret er preget av høy aktivitet, et internasjonalt miljø og et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av senterets generelle drift og aktiviteter
 • Arrangere konferanser og seminarer
 • Prosjektdrift (timelister, rapportering, kontrakter og dokumentasjonskrav)
 • Kontrakter og oppfølging av vitenskapelige assistenter
 • Mottak og oppfølging av gjesteforskere
 • Ansvar for nettsider og forskningsformidling ved senteret
 • Oppfølging av etikk, datahåndtering (GDPR) og personvern i forskningsprosjekter

Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen.

Du vil få tilgang til et bredt kompetansetilbud innen forskerstøtte gjennom UiO.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Dokumentert, relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra forskningsadministrasjon er en fordel, inkludert:
 • Administrasjon og drift av prosjekter med ekstern finansiering
 • Arrangere konferanser, seminarer e.l.
 • kjennskap til forskningsformidling
 • Interesse for samfunnsvitenskap.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har evne til å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • tar ansvar og kan jobbe selvstendig, systematisk og effektivt
 • kan vise engasjement og initiativ, og har evne til å motivere forskere
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende oppgaver i et høyt kompetent miljø
 • Lønn som SKO 1408 Førstekonsulent kr. 509.500 – 545 500.per år / SKO 1363 Seniorkonsulent lønn fra kr. 534 900 – 615.000 avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstida
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge innen søknadsfristen 06.01.2023.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende Jobbnorge og søknad: Rebecca Hynes

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS