Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fagkonsulenter tilknyttet Læringsnettverket EILIN

Søknadsfrist: 11.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Fakultetsadministrasjonen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadministrasjonen består av fire seksjoner: Seksjon for studier, Seksjon for forskning og kommunikasjon, Seksjon for HR og Seksjon for økonomi. Fakultetet ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet. Fakultetsadministrasjonen har tilsammen rundt 65 ansatte.

Vil du være med å forme SV-fakultetets arbeid med utdanning?

Om stillingen

Læringsnettverket EILINer en pedagogisk støttetjeneste for undervisere som ønsker å utvikle undervisningen på sine emner og programmer. Det er også en tjeneste som tilbyr støtte og kompetanseheving innen IT, AV og pedagogikk.

En av EILINs kjerneoppgaver, er å legge til rette for erfaringsdeling mellom undervisere ved fakultetet. Et viktig forum for erfaringsdeling, er EILINS Læringskontaktnettverk bestående av undervisere fra fakultetets institutter/sentre, og 3 fagkonsulenter i 20% stilling. Disse 3 stillingene er nå ledig.

Den som ansettes vil inngå i Læringskontaktnettverket, og skal 1) bistå læringskontaktene og EILIN med utredningsoppgaver knyttet til undervisning og 2) bidra til studentmedvirkning gjennom å gi innspill til EILINs aktiviteter og satsninger og ha kontakt med studentforeninger ved fakultetet. Konkrete arbeidsoppgaver vil utformes i samråd med de som tilsettes og læringskontaktene. 

Stillingen vil gi deg

 • innsikt i hvordan pedagogisk utviklingsarbeid skjer ved fakultetet
 • kjennskap til pedagogikk og læringsteknologi i høyere utdanning
 • mulighet til å påvirke undervisningsfeltet ved fakultetet
 • mulighet til å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter
 • nettverk ved UiO

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som:

 • har avlagt minimum 60 studiepoeng og er student ved UiO med minimum ett år igjen av studiene
 • har interesse for pedagogikk og læringsteknologi
 • har gode akademiske ferdigheter
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeidsorienter og har gode kommunikasjonsevner
 • Du har evne til selvstendig arbeid
 • Du er organisert og pliktoppfyllende
 • Du evner å sette deg raskt inn i nye felter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • fast ansettelse i stillingskode 0389 Fagkonsulent
 • lønnstrinn 41-44 (227-236 kr/t) avhengig av utdanningsnivå
 • tiltredelse august/september

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Evt kopier av vitnemål og eventuelle attester.
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 33-34.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Koordinator: Siri Marie Aamodt, tlf.: 93 63 03 94, e-post: sirimaa@uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS