Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingskoordinator - Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon

Søknadsfrist: 25.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, oppfølging av UiOs samarbeidspartnere og avtaler, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap, samt sekretariatsoppgaver. Avdeling har to underseksjoner: Seksjon for forskning og innovasjon og Seksjon for forskning og internasjonalt samarbeid.

Om stillingen

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FIADM) har et overordnet ansvar for sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Sentrale oppgaver for avdelingen er knyttet til eksternfinansiering av forskning og innovasjon, oppfølging av UiOs samarbeidspartnere og avtaler, forskningsetikk, forskerutdanning, forskningsinfrastruktur, åpen vitenskap, samt sekretariatsoppgaver.

FIADM er sekretariat for en rekke koordinerende komiteer og utvalg ved UiO. I tillegg jobber vi mye med utviklingsarbeid, drifter kurs i forskningsintegritet og gjennomfører forskningslederprogrammer. Vi forbereder og koordinerer også en rekke internasjonale besøk i løpet av året. I forbindelse med dette arbeidet har avdelingen behov for bistand til oppgaver av praktisk og administrativ karakter.

Vi søker en person som kan bidra med koordinering, tilrettelegging og praktisk støtte til ledelsen og kollegaer i avdelingen. Du vil få et selvstendig ansvar og varierte oppgaver og vil delta i mange spennende prosesser.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en seniorkonsulent/avdelingskoordinator for å løse følgende arbeidsoppgaver:

 • Møteplanlegging- og oppfølging
  • Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av interne og eksterne møter, inkl. bestilling av bevertning.
 • Kurs
  • Reservasjon av datoer og møterom til diverse kurs og møter
  • Registrering og oppfølging av kursdeltakere fra påmelding til avsluttet kurs og evaluering
 • Enklere dokumentbehandling
  • Bistand til koordinering og utarbeiding av standarddokumenter ifb. med bl.a. ambassadørbesøk
  • Bistand til FIADMs sekretariat for ulike komiteer og utvalg, f.eks. sammenstilling av skriftlig materiale, bistand til referat osv.
 •  Lederstøtte på oppdrag fra avdelingsledelsen for saker og saksfelt innenfor avdelingens ansvarsområder.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Kvalifikasjonskrav 

 • Utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring fra lignende arbeidsoppgaver
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante elektroniske systemer og verktøy
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk og godt forvaltningsspråk

Det vil være en fordel med:

 • Erfaring fra store komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra utdannings- og/eller forskningsinstitusjoner

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • er ansvarsbevisst, selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • har gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • tilpasser informasjon og fremgangsmåte til ulike målgrupper

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Stort kontaktnett til UiOs fagmiljøer, støtteenheter og samarbeidsparter
 • Lønn som seniorkonsulent SKO 1363, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et lønnsspenn mellom kr. 520 000 – 620 000.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

Søknadsbrev

CV

Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Malena Bakkevold, tlf: 95750533, e-post: malena.bakkevold@admin.uio.no
 • Seksjonsleder Elisabeth Authen Sethre, tlf. 92053212, e-post: elisabeth.sethre@admin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS