Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 13.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Ved Institutt for medisinske basalfag er det ledig en 50% stilling som administrativ koordinator (seniorkonsulent/rådgiver) for Senter for biohybridteknologi. Stillingen har varighet til 31.10.2023

Senteret vil gjennomføre en midtveisevaluering i 2023 og ved videre finansiering av senteret vil stillingen kunne forlenges og utvides til en 100% stilling.

Senter for biohybridteknologi/Hybrid Technology Hub er et senter for fremragende forskning ved Institutt for medisinske basalfag, med grunnfinansiering fra Norges forskningsråd. Senterets aktivitet er basert i Oslo (Universitetet i Oslo og Oslo Universitets Sykehus) med samarbeidspartnere i utlandet.

Senterets vitenskapelige mål er å utvikle Organ-on-a-chip teknologi som kan bidra til helt ny forståelse av kroppens organer og hvordan ulike behandlingsformer virker. Denne plattformen skal kunne gjenskape stoffskifteprosesser i kroppen (metabolisme) og teste hvordan prosessene responderer på medisinsk påvirkning. Senteret er tverrfaglig og består av rundt 30 forskere innenfor biologi, medisin, kjemi, fysikk og informatikk.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil få varierte arbeidsoppgaver knyttet til administrativ drift av sentret og senterets aktiviteter i tett samarbeid med senterleder og det administrative støtteapparatet ved instituttet og fakultetet. Arbeidsoppgavene stiller krav til en utpreget serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

For plassering som rådgiver (SKO 1434) kreves det at søker har lang og relevant erfaring med stillingens oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Generell sekretærfunksjon for senterets ledelse og senterstyret
 • Støtte og avlaste senterleder i oppfølging av senterets administrative leveranser
 • Bistå senterleder i rekrutteringsarbeid, personaloppfølging og mottak av nyansatte og gjesteforskere
 • Oppfølging av senterets økonomi i samarbeid med instituttets økonomiseksjon
 • Godkjenning av bestillinger og faktura
 • Forberedelse og gjennomføring av senterets nasjonale og internasjonale møter, seminarer og arrangementer
 • Kommunikasjonsarbeid og nettredaktøransvar for senterets digitale kanaler
 • Bidra i og koordinere arbeidet med senterets årsrapporter
 • Bistå og koordinere søknads- og driftsfase av senterets eksternfinansierte prosjekter

Andre administrative oppgaver vil kunne tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende) og relevant praksis. Dokumentert realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene kan erstatte utdanningskravet.
 • Senterets aktiviteter er internasjonale og daglig kommunikasjon er på engelsk. Meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Relevant administrativ erfaring tilpasset stillingens funksjoner
 • Spesialkompetanse innenfor en eller flere deler av den skisserte oppgaveporteføljen vil bli tillagt vekt
 • Kjennskap til relevant lovverk og reguleringer innen personal, økonomi og forskningsadministrasjon i offentlig sektor er en fordel
 • Forskerutdanning eller annen erfaring fra forskningsarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er ansvarsbevisst, selvstendig og serviceorientert. Du er initiativrik, nøyaktig og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. Du tåler periodevist høyt arbeidspress og pågang fra ulike kanter.. og evner til å levere i henhold til tidsfrister. Du er utadrettet og omgjengelig, setter deg raskt inn i nye oppgaver og kan navigere i store mengder informasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn 493 700- 534 900 som seniorkonsulent og 544 400 - 604 400 som rådgiver, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Trening i arbeidstiden.
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med eventuelle vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Administrasjonssjef Hela Soltani, tlf: 97728875 e-post: hela.soltani@medisin.uio.no
 • Senterleder Stefan Krauss, tlf: 97610063 e-post: stefan.krauss@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS