Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator for DEEP nasjonale forskerskole

Søknadsfrist: 07.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO) dekker hele bredden i geofagene; fra de dype prosessene i mantel og litosfære, til overflateprosessene i øvre litosfære, til hydrosfære, atmosfære og biosfære – og vekselvirkningen mellom disse. Denne brede kunnskapsforvaltningen er et av instituttets kjennetegn nasjonalt og internasjonalt.


Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi, Geografi og hydrologi, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk) og et senter for fremragende forskning (Senter for jordas utvikling og dynamikk). I tillegg er vi knyttet til andre sentere og har flere ERC-tildelinger. Staben består av 40 professorer og førsteamanuenser, samt stipendiater, postdoktorer, forskere, tekniske og administrative medarbeidere - tilsammen rundt 240 ansatte.

Om stillingen

Det er ledig en stilling som seniorkonsulent ved Institutt for geofag for perioden 1. april 2022 til 15. august 2024. Den fast ansatte koordinatoren har nå sagt opp, og stillingen er besatt i et vikariat som utløper 31. mars 2022. Den ledige stillingen er knyttet til administrasjon av forskerskolen Dynamics and Evolution of Earth and Planets (DEEP), en nasjonal satsing på tverrfaglig naturvitenskaplig ph.d.-utdannelse med tyngdepunkt innen geofagene. Forskerskolen er finansiert av Forskningsrådet for perioden 2016 til 15. august 2024. Senter for Jordens Utvikling og Dynamikk (CEED) under Institutt for geofag, er prosjekteier og drifter forskerskolen. Universitetene i Bergen, Tromsø, Trondheim og universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er partnere og bidrar med lærerkrefter i forskerskolen.

Stillingen som administrativ koordinator forutsetter et nært samarbeid med direktøren for forskerskolen og med partnerinstitusjonene, samt et godt samarbeid med Institutt for geofag og MN-fakultetets studieadministrasjoner. Mer informasjon om DEEP, CEED og Institutt for geofag finner du henholdsvis på http://www.mn.uio.no\deep, http://www.mn.uio.no/ceed/ og http://www.mn.uio.no/geo/.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere, koordinere og utvikle forskerskolens aktiviteter i og utenfor Universitetet i Oslo.
 • Studieadministrativ oppfølging av forskerskolens emner ved Universitetet i Oslo (undervisningsplanlegging, , timeplanlegging, eksamensplanlegging etc.), i tett samarbeid med studieadministrasjonen ved Institutt for geofag
 • Rekruttere og følge opp medlemmer til forskerskolen, både Ph.D.-kandidater og veiledere fra alle partnerinstitusjonene.
 • Redaktør av forskerskolens nyhetsbrev, samt informasjonsarbeid og vedlikehold av forskerskolens nettsider
 • Sekretær for forskerskolens styre (saksforberedelse, referat, innspill og råd til direktøren).
 • Følge opp programbudsjettet og rapporteringer til Forskningsrådet.
 • Skrive årsmelding og følge opp evaluering av alle forskerskolens aktiviteter.
 • Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver vil kunne bli pålagt ved behov.

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring fra saksbehandling og administrasjon innenfor studieadministrasjon, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • Gode kommunikasjonsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kunnskaper og erfaring med bruk av IKT-verktøy

Kjennskap til UiO er en fordel. Det teller positivt om søkere også har erfaring med de aktuelle administrative datasystemer ved Universitetet i Oslo (særlig Felles Studentsystem, FS). Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter søkere som

 • liker å jobbe selvstendig, er initiativrike og løsningsorienterte
 • er ansvarsbevisste, nøyaktige og strukturerte
 • er serviceinnstilte og trives med svært varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø
 • kan bidra positivt inn mot et sosialt, ungt og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, stillingskode 1363, fastsettes etter indivuduell vurdering innenfor et spenn mellom kr 490 600 – 618 600 avhengig av kompetanse
 • Et dynamisk internasjonalt arbeidsmiljø i et internasjonalt ledende fagmiljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Kurs- og opplæringstilbud
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i begynnelsen av november 2020.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon 22854272,epost:t.s.guttormsen @mn.uio.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS