Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent ved Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 22.05.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Det er ledig en midlertidig 100% stilling for ett år med mulighet for forlengelse som seniorkonsulent (SKO1363)/rådgiver (SKO1434) ved Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester, Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet.

Instituttet har ca. 600 studenter og er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Seksjonen har 16 ansatte hvorav 4 jobber innen studieadministrasjon med oppgaver som studieplanlegging, eksamensavvikling, rekruttering, opptak, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, internasjonalisering, utveksling, veiledning og studieinformasjon.

Du vil ha som hovedoppgave å delta i arbeidet med den daglige driften av våre studieprogrammer. Som studiekonsulent er du en viktig ressurs for studentene og du jobber tett sammen med dine kolleger i instituttets studieadministrasjon, underviserne, ledelsen og studieadministrasjonen på fakultetsnivå. Du vil få god opplæring og støtte fra dine nye kolleger som er opptatt av å dele erfaring og at du skal lykkes i din stilling!

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging av undervisning og timeplanlegging i TP og FS
 • Bidra i eksamensarbeid
 • Koordinere utplasseringer i praksis i samarbeid med praksisveiledere og praksissteder
 • Bidra i rekrutteringsarbeid
 • Studieveiledning og informasjon
 • Generell studieadministrativ saksbehandling
 • Bidra i utviklingsarbeid

Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Relevant erfaring fra studieadministrative arbeidsoppgaver
 • Erfaring med bruk av studieadministrative systemer og verktøy som FS, TP og Canvas
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det vil være en fordel med:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Erfaring med elektroniske saksbehandlingssystemer som ePhorte og lignende systemer
 • God kjennskap til relevant lovverk

Nivået på oppgavene vil tilpasses søkers kompetanse og erfaringer. For plassering som rådgiver (SKO 1434) kreves det at søker kan vise til lang og relevant erfaring med studieadministrativt arbeid.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • Er ansvarsbevisst, selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • Evner å prioritere og gjennomføre
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er profesjonell og med utpreget serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver ved ett av UiOs største institutter
 • Dyktige kolleger og et positivt, motiverende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter i en interessant og utfordrende stilling
 • Lønn 491 200 - 534 400 som seniorkonsulent og 543 500 - 604 700 som rådgiver, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden og et variert treningstilbud gjennom SiO og Bedriftsidrettslaget

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante attester og vitnemål

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Tiltredelse: Snarest

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Fungerende administrasjonssjef: Hela Soltani, tlf: +47 97728875 e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS