Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studiekonsulent - Institutt for biovitenskap (IBV)

Søknadsfrist: 19.10.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for biovitenskap er et av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem fagseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Instituttet har ca 380 bachelorstudenter, 170 masterstudenter og 75 doktorgradsstudenter. Med 52 faste vitenskapelige stillinger, post-docs., forskere, ingeniører og administrativ stab har instituttet ca 330 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.Instituttets nye bachelorprogram i biovitenskap er det første i sitt slag hvor programmering og modellering er integrert som kjerneelementer i studiet.

Det er ledig fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent/rådgiver) ved Institutt for biovitenskap (IBV). Stillingen inngår i administrasjonen ved IBV, som består av 11 personer, ledet av kontorsjef, hvor studieadministrativ avdeling har 6 studiekonsulenter.

Institutt for biovitenskap er ett av ni institutter ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttets forskning er organisert i fem forskningsseksjoner med tema innen biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, cellebiologi, genetikk, akvatisk biologi, toksikologi, økologi og evolusjonsbiologi. Vi har 350 bachelorstudenter, 250 masterstudenter og 120 doktorgradsstudenter. I tillegg har instituttet en stor mengde studenter som tar emner uten å være tatt opp på ett av våre studieprogrammer.Med 52 faste vitenskapelige stillinger i tillegg til midlertidig vitenskapelig ansatte, teknisk og administrativ stab har instituttet ca. 300 ansatte fra mer enn 30 forskjellige land. Instituttet har som mål å holde høy internasjonal standard inne både forskning og utdanning.

Studieadministrasjonen dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning (ph.d.), masteropptak, faglig vurdering av ekstern utdanning, etter- og videreutdanning, undervisningsplanlegging, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon.

Arbeidsoppgaver

Studiekonsulenten er en viktig ressurs som jobber tett sammen med de som underviser, den faglige ledelsen og de andre ansatte i administrasjonen ved instituttet. Stillingen omfatter et bredt spekter av administrative oppgaver knyttet til masterprogrammet i biovitenskap.

Arbeidsoppgavene for denne stillingen vil blant annet inkludere:

 • Programkoordinator for masterprogrammet i biovitenskap
 • Vurdering og opptak av søkere til masterprogrammet
 • Studieveiledning og administrativ oppfølging av masterstudenter
 • Utvikling og kvalitetssikring av instituttets studieprogram
 • Informasjonsarbeid i tilknytning til studier, emner og praktisk informasjon på web
 • Administrasjon av emner, kurs og undervisning
 • Planlegging av studiestart for masterstudenter
 • Assistere i time- og eksamensplanlegging (TP)
 • Annet studieadministrativt arbeid i tråd med instituttets behov

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning, gjerne med realfag i fagkretsen, på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid og saksbehandling fra UH sektoren.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Det er ønskelig med erfaring i bruk av følgende systemer: FS (Felles Studentsystem), ePhorte (arkiv), CANVAS (læringsplattform), TP (timeplanleggingssystem), og Vortex (administrasjon av nettsidene).
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Ved relevant kompetanse og erfaring på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner vil man bli vurdert for rådgiverstilling.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kollega som:

 • Er serviceinnstilt og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er selvstendig, fleksibel, nøyaktig, systematisk og tar ansvar
 • Kan håndtere mange oppgaver i et hektisk miljø
 • Er utviklingsorientert

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 491 200 - 543 500 pr år som seniorkonsulent, SKO 1363, og kr 516 100 - 583 500 i stilling som rådgiver, SKO 1434.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet vennligst kontakt HR-rådgiver Nina Holtan, [email protected].

Send søknad

Powered by Labrador CMS