Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / rådgiver innen digital og hybrid undervisning - Det humanistiske fakultet

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.


Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

IT-seksjonen, Det humanistiske fakultet

Om stillingen

Bli med å utvikle et aktivt og utforskende læringsmiljø!

En fast 100 % stilling som seniorkonsulent/rådgiver innen digital og hybrid undervisning er ledig ved Det humanistiske fakultet.

Det humanistiske fakultet vil i 2021 bygge opp et kompetansemiljø innen digital og hybrid undervisning. Satsingen HF:Studio vil tilrettelegge for at våre undervisere kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet ved bruk av IKT, og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger.

HF:Studio er både et digitalt studio/laboratorium for innholdsproduksjon, og vårt kraftsenter innen utforsking og implementering av undervisningsformer, læringsprosesser og -teknologier.

Den som ansettes vil være tilknyttet fakultetets IT-seksjon. Du vil samarbeide tett med UiOs sentrale kompetansemiljøer, med fakultetets koordinatorer og superbrukere for læringsplattformer (Canvas, Vortex, Inspera, Teams), samt med nettverk og læringssentre på tvers av universitetet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedansvar vil være veiledning og opplæring av lærere i anvendelsen av teknologier og programvare. En vesentlig del av arbeidet vil være brukerstøtte og fasilitering av erfaringsdeling. Du vil også bidra i utformingen av nye læringsdesign, i samarbeid med fakultetets fagmiljøer og sentrale kompetansemiljøer (USIT og LINK). I dette finnes muligheter for å utforske og implementere innovativ bruk av undervisningsmetoder og -teknologier. Et tredje arbeidsfelt vil være å bistå med produksjon av læringsobjekter. Dette vil omfatte planlegging, opptak og etterarbeid av lyd og video i HF:Studio, men også brukerstøtte og «hjelp-til-selvhjelp» for våre undervisere. Materiale produsert i HF:Studio kan også tenkes brukt i fakultetets arbeid innen formidling og profilering.

For ansettelse i stilling som rådgiver vil det kreves en større selvstendighet i arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning, minimum på bachelornivå, gjerne innen medievitenskap, pedagogikk eller tilsvarende. Det kan være en fordel med utdanning på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med undervisning/kursing/veiledning.
 • Erfaring med lyd, video og redigering.
 • Gode ferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.
 • Personlige egenskaper vil være avgjørende.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med brukerstøtte.
 • Kjennskap til teknologier og plattformer anvendt på UiO eller i Universitets- og høyskolesektoren.
 • Erfaring med samarbeid med undervisere på universitetsnivå.
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og læringsdesign.
 • Gode administrative ferdigheter.

Personlige egenskaper

 • Du må være flink med folk og god til å skape trygghet og tillit, både i opplærings- og veiledningssituasjoner, og gjennom brukerstøtte.
 • Du må være villig til å lære på eget initiativ. Dette er et felt i utvikling, og vi søker en som er selvstendig og som raskt setter seg inn i nye metoder, verktøy og teknologier.
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team og nettverk.
 • Du er en pådriver, og kan skape entusiasme og engasjement.
 • Du må trives med høyt tempo og med mange parallelle arbeidsoppgaver, og må derfor være en dyktig administrator.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorkonsulent/ rådgiver, kode 1363 / 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 526 000 og kr 643 000, avhengig av kompetanse
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål fra høyere utdanning

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Forventet oppstart: så snart som mulig

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om hvordan søke: personalkonsulent Julie Tøllefsen.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS