Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent / rådgiver - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 14.10.2021

Seniorkonsulent/rådgiver - Studieseksjonen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som seniorkonsulent/rådgiver i fakultetsadministrasjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon og gruppen for ph.d.-utdanning.

Studieseksjonen består av ca 24 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, skolerettet virksomhet, opptak, undervisningsplanlegging, regelverk, studiekvalitet, internasjonalisering, veiledning og studieinformasjon. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling med kontinuerlig forbedring av det faglige innholdet, læringsmiljø samt oppfølging av studentene og ph.d.-kandidatene.

Ph.d.-utdanningen står nå foran en gjennomgang for å bedre kvaliteten både på det faglige innholdet, herunder generiske ferdigheter, samt mottak og oppfølgingen av den enkelte kandidat.

Vi ønsker en person som har god kjennskap til universitetssektoren, studieadministrasjon og ph.d.-utdanningen. Stillingen inngår i en gruppe på tre personer som jobber med administrasjon og utvikling av ph.d.-utdanningen. I tillegg til rådgivnings- og utviklingsarbeid vil stillingen på lik linje med de to andre stillingene innebære saksbehandlingsoppgaver knyttet til drift av ph.d.-programmet. Vedkommende skal samarbeide tett med studieadministrasjonene ved øvrige MN-institutter, fagmiljøene og UiOs sentrale administrasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av ph.d.-programmet i henhold til utredninger, rapporter, kandidatundersøkelser og programevalueringer
 • Utføre saksbehandling knyttet til administrasjon av ph.d.-programmet som blant annet opptak, gjennomføring og avslutning
 • Bidra til at ph.d.-utdanningen utvikles og driftes i overensstemmelse med de strategiske føringene MN fakultetet har for sin utdanning
 • Bidra til kommunikasjonsarbeid rettet mot ph.d.-kandidater og veiledere
 • Bidra i koordinering av interne nettverk og informasjonsarbeid, kurs- og programevaluering og utvikling av kompetansehevende tiltak for ph.d.-kandidater

For rådgiverstillingen legges det større grad vekt på utrednings- og utviklingsoppgaver enn for seniorkonsulentstillingen. Det er likevel en forventning om oppfølging av alle arbeidsoppgavene som tilligger stillingen og selvstendige initiativ til videreutvikling av disse arbeidsområdene.

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov dersom hensynet til seksjonens virksomhet tilsier dette. Vi ønsker derfor en person som er fleksibel og som hjelper til med å løse seksjonens oppgaver når det trengs.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende bachelornivå. (Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen.
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor universitets- og høyskolesektoren, gjerne på fakultets- og/eller instituttnivå
 • Erfaring med evaluerings- og kvalitetssikringsarbeid av emner og studieprogrammer
 • Erfaring med forvaltning av studieprogrammer på fakultets- og instituttnivå
 • Erfaring og kjennskap til saksbehandlerverktøy som FS og ePhorte eller tilsvarende datasystemer brukt innen utdanning, vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med sammensatte og omfattende oppgaver men også løpende saksbehandling og evner å se disse to områdene i sammenheng
 • Du liker å jobbe i team og å jobbe med utvikling i sammensatte grupper
 • Du har engasjement og tar initiativ
 • Du er systematisk, strukturert og analytisk, men også fleksibel og åpen for endringer
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og trives i et arbeidsmiljø preget av mangfold
 • Du er innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent (SKO 1363) kr 499 500 – 583 500 eller som rådgiver (SKO 1434) kr. 524 900 – 626 100. Lønnsplassering fastsettes etter individuell vurdering av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder: Hanne Sølna, tlf: 228 56274 / 952 07 828, e-post: [email protected] eller
 • Seniorrådgiver: Jean Raphael Martinez, tlf: 228 56275 / 91616506, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS