Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalrådgiver / personalkonsulent - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 02.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin er det ledig fast stilling som personalrådgiver (seniorkonsulent sko 1363/ rådgiver sko 1434). Stillingen inngår i Seksjon for HR og HMS, som består av åtte faste medarbeidere og er en del av instituttets administrasjon. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning, HR og HMS.

Stillingens hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling. Den vi ansetter vil støtte våre ledere og fagmiljøer og håndtere et bredt spekter av personalsaker. Du må derfor kunne levere på små og store oppgaver i en hektisk hverdag. Instituttet har svært mange ansettelsesprosesser i løpet av et år og rekrutterer personale innenfor et bredt spekter av fagområder og stillingstyper; både vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger. Den vi ansetter må derfor kunne håndtere alt fra komplekse vitenskapelige rekrutteringsprosesser til kortvarige forlengelser.

Arbeidsoppgaver

 • Rekruttering- og ansettelsesprosesser
 • Saksforberedelse til universitetets ansettelsesorganer
 • Utarbeide ulike typer ansettelseskontrakter
 • Lederstøtte og bistand til ledere med personalansvar
 • Oppfølging av permisjonssøknader og sykefravær
 • Løpende personaladministrative oppgaver

Nivået på oppgavene vil tilpasses søkers kompetanse og erfaring. Ved ansettelse som rådgiver vil stillingen i tillegg kunne omfatte mer komplekse rådgivningsoppgaver, omstillings- og nedbemanningsprosesser, rapportering, rutineutvikling og særskilte ansvarsområder ut fra kompetanse, behov og interesse.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis med HRM, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsrett i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis fra HR og personalarbeid i offentlig virksomhet, universitets- og høyskolesektoren eller helseforetak.
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil bli vektlagt.
 • Det kreves svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk så vel som i norsk.
 • Generelt god IT-forståelse og erfaring med å jobbe digitalt i ulike systemer.
 • Vi benytter SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og Jobbnorge rekrutteringssystem. Erfaring med disse eller liknende systemer vil telle positivt.
 • For ansettelse som rådgiver kreves det i tillegg at både fagkrets og erfaring omfatter HR-relaterte fagområder som HRM, personalutvikling, organisasjonsfag eller arbeidsrett.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon i grenseflaten mellom universitet og helseforetak. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, effektiv og nøyaktig, og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samtidig som man kan kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • En variert stilling og et hyggelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som seniorkonsulent SKO 1363 kr 524 900 – 574 700, i stilling som rådgiver SKO 1434 kr 574 700 – 637 900.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder HR og HMS Elisabeth Dahl, tlf. 22 84 46 84/918 32 744, epost: [email protected]
 • Seniorrådgiver HR Heidi Falch Ecklund, tlf. 22 85 92 27/907 30 348, epost: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS