Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalkonsulent / Personalrådgiver - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 03.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin er det ledig fast stilling som personalkonsulent (seniorkonsulent/ rådgiver). Seksjon for personal og HMS består av 8 medarbeidere og inngår i instituttadministrasjonen. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning, HR og HMS.

Arbeidsoppgaver

Personalkonsulentenes hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling med fokus på rekruttering og ansettelsesprosesser, med særlig vekt på vitenskapelige stillinger, ulike typer midlertidige kontrakter og prosjektansettelser, bistand i forbindelse med permisjonssøknader, sykefravær og feriespørsmål, veiledning til medarbeidere og ledere innen regelverk og saksbehandlingsprosesser.

Ved ansettelse som rådgiver vil stillingen i tillegg omfatte mer komplekse rådgivningsoppgaver, rapportering og utredninger samt lederstøtte innen HR og personalledelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis med HRM, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsjus i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis fra HR og personalarbeid i offentlig virksomhet, universitets- og høyskolesektoren eller helseforetak.
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil bli vektlagt.
 • Det kreves svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk så vel som i norsk.
 • Generelt god IT-forståelse og erfaring med MS Office
 • Vi benytter SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og Jobbnorge rekrutteringssystem. Erfaring med disse systemene vil telle positivt.
 • For ansettelse som rådgiver kreves det i tillegg at både fagkrets og erfaring omfatter HR-relaterte fagområder som HRM, personalutvikling, organisasjonsfag eller arbeidsjus.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon i grenseflaten mellom universitet og helseforetak. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være strukturert, ansvarsbevisst, rask og nøyaktig, og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samtidig som man kan kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent SKO 1363 kr 504 700 - 563 700 (tr 57 – 63), som rådgiver SKO 1434 i spennet kr 563 700 - 615 900 (ltr 63 – 68). Fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen