Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Jurist - USIT

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er et godt og spennende sted å jobbe, og vi legger stor vekt på at de tilsatte skal ha utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling. Oppdraget vårt er samfunnsnytte, nyskapning og effektive tjenester. Som den sentrale delen av IT-virksomheten på UiO, skal vi utvikle og levere de beste tjenestene til studenter, som stiller høye krav til digitalitet, og til forskere og undervisere som er blant de fremste i landet. Fra stabilt nett og gode lagringstjenester til HPC-tjenester for partikkelakseleratoren i CERN og genforskning for framtidens legemidler, ligger USIT helt i teten som leverandør både til UiO og andre i innenfor forskning og UH-sektoren. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner.

Om stillingen

Vi søker etter en jurist i IT-direktørens stab med arbeidsfelt innenfor personvern og IT-juridisk arbeid ved UiO. Stillingen er innplassert som seniorkonsulent eller rådgiver, og et ettårig vikariat

Du inngår i et team med to andre jurister som samarbeider tett med IT-sikkerhetsgruppen og personvernombudet. Det er et stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning til ulike enheter ved UiO på personvernområdet, både innenfor administrasjon og forskning.
 • Utredning av juridiske problemstillinger ved bruk av IT og rådgivning knyttet til IT-tjenester som utvikles av USIT og UiO.
 • Rådgivning og saksbehandling i IT-sikkerhetssaker, slik som saksbehandling ved brudd på personvernregelverket.
 • Delta i utforming av interne rutiner og regelverk.
 • Kontraktarbeid tilknyttet personvern og IT-tjenester.
 • Bidra i kursing og foredrag om personvern og IT-juss for ulike fagmiljøer ved UiO.
 • Delta i internkontroll av personvernregelverket på UiO.
 • For rådgiver kan arbeidsoppgavene også omfatte deltagelse i utrednings- og komitéarbeid for hele UH-sektoren.

Kvalifikasjonskrav

 • Juridisk embetseksamen / Master i rettsvitenskap
 • God kjennskap til personopplysningsloven med tilhørende regelverk
 • Kjennskap til IT-rett med tilhørende regelverk
 • Interesse for skjæringsfeltet mellom juss og IT
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil også legge vekt på

 • Generell interesse for IT og IT-sikkerhet
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og effektiv
 • Selvstendig
 • Fleksibel og positiv
 • Initiativrik og engasjert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Lønn fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse

 • Seniorkonsulent (SKO 1363) 513 600 - 573 300 (ltr 58 - 64)
 • Rådgiver (SKO 1434) 532 300 - 615 900 (ltr 60 - 68)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen