LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Seksjon for næringslivets konjunkturer

Søknadsfrist: 22.01.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Vil du være med på å bygge et sterkt fagmiljø for viktige økonomiske indikatorer i SSB?

I Seksjon for næringslivets konjunkturer er det ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver. Stillingens oppgaver ligger innenfor energi- og industristatistikk, men stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver i seksjonen.

Seksjonen har om lag 20 årsverk og har ansvaret for månedlige og kvartalsvise statistikker som er viktige for å forstå konjunkturutviklingen i Norge. Seksjonen arbeider tett opp mot månedlig nasjonalregnskap og konjunkturtendensene i SSBs forskningsavdeling.

Jobben er å gjennomføre statistiske undersøkelser om emnet energi og industri: innsamling og kontroll av data, og sammenstilling av resultater. Du skal formidle resultatene og gjøre analyser innenfor statistikkområdet. I tillegg vil det være oppgaver knyttet til forbedringsarbeid og utvikling av statistikkene. Du vil også få være med å utvikle ny konjunkturstatistikk som vil gi et bedre bilde av norsk næringsliv.

Vi søker etter deg som har god IT-kompetanse, interesse for emnet og relevant bakgrunn, som kan bidra til å videreutvikle statistikkproduksjonen innenfor konjunkturområdet. Er du en av de vi trenger?

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undersøkelser om emnet energi og industri
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolkning, analyse og formidling av resultatene
 • Arbeidsoppgavene for rådgiver vil være mer selvstendige og ligge på et høyere nivå enn stilling som førstekonsulent

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, for eksempel siviløkonom eller samfunnsøkonom
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper. Gjerne erfaring med programmering, for eksempel i R eller Python
 • Ønskelig med kompetanse om konjunkturanalyse/tidsserieanalyse
 • Ønskelig med erfaring innenfor statistikkproduksjon
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativ og evne til nytenkning
 • Personlig egnethet til stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver, kr 458 900 - 555 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Et sterkt faglig miljø med muligheter for egenutvikling, i en virksomhet med et viktig samfunnsansvar
 • Fleksibel arbeidstid, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler sentralt i Oslo

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Webcruiter-ID: 4325543065

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Jan Henrik Wang (Seksjonssjef), +47 938 63 332
Powered by Labrador CMS