LEDIG STILLING VED STATISTISK SENTRALBYRÅ

Førstekonsulent / rådgiver - Avdeling for person- og sosialstatistikk

Søknadsfrist: 10.05.2021

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold.

Er du økonom eller samfunnsviter med interesse for personskatt og programmering?

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk søker etter tre nysgjerrige og engasjerte medarbeidere som skal bidra i seksjonens arbeid med å lage, formidle og videreutvikle statistikk om skatt for personer basert på skatteoppgjøret og skattemeldingen. I tillegg vil det være aktuelt å bidra i andre oppgaver på feltet trygde- og inntektsstatistikk. Det er ledig to faste stillinger og et vikariat som førstekonsulent/rådgiver.

Vi ser etter deg med kunnskap og interesse for personskattesystemet i Norge, samt mer generelle spørsmål om fordeling og økonomisk ulikhet. SSBs statistikk om skatt for personer er under omlegging, og en stor del av arbeidsoppgavene vil bestå i å bidra til modernisering av statistikkproduksjon og -analyse. Her vil man inngå i et tverrfaglig arbeidslag som systematiserer, behandler og tilrettelegger data fra Skatteetaten med formål om å lage statistikk om hvordan skatt, inntekt og formue er fordelt i befolkningen.

Vi er ute etter medarbeidere som har interesse for og god kompetanse på relevante databehandlerverktøy som Python og R. Videre leter vi etter personer som er villig til å dele sin kompetanse med andre, har gode samarbeidsevner og som er interessert i hvordan man kan belyse sentrale samfunnsspørsmål om fordeling og utvikling av økonomiske ressurser blant personer og husholdninger i Norge.

Arbeidsoppgaver

 • Være del av fagmiljøet knyttet til skatt- og inntektsstatistikk i seksjon for inntekt og levekår.
 • Utvikle og drifte skattestatistikk for personer basert på sammenstilling og bearbeiding av data fra flere kilder.
 • Bidra til å modernisere statistikkproduksjonen blant annet gjennom god kompetanse og forståelse for programmeringsspråk som Python og R.
 • Bidra til statistikkproduksjon på andre fagfelt på seksjonen.
 • Løpende leveranser av analyse, tabell- og mikrodataoppdrag.
 • Holde seg faglig oppdatert både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på hovedfags-/masternivå, helst innenfor samfunnsøkonomi, statistikk (evt. IT), statsvitenskap, økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller annen samfunnsvitenskapelig utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse på programmeringsspråk som R, Python eller lignende vektlegges.
 • Kunnskap om skattesystemet, samt inntekts- og formuesforhold vektlegges.
 • Grunnleggende kunnskap om statistikk og statistisk metode.
 • Erfaring eller kjennskap til statistikkproduksjon og analyse, fortrinnsvis innenfor spørsmål om økonomisk fordeling og ulikhet er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig og liker å sette deg inn i nye problemstillinger og store informasjonsmengder.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en positiv bidragsyter i team.
 • Du tar initiativ og bidrar til fremdrift.
 • Du liker å jobbe strukturert, systematisk og nøyaktig.
 • Du jobber selvstendig med god gjennomføringsevne.
 • Du er analytisk og har evne til å gjøre kritiske vurderinger og se sammenhenger.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) i lønnsspenn fra kr. 458 900 til 555 800 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn og/eller stillingskode kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo.
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter

Webcruiter-ID: 4379853025

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS