Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fast stilling innen forskningsadministrasjon og formidling

Søknadsfrist: 16.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for kriminologi og rettssosiologi er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet. Instituttet er Norges eneste fagmiljø for forskning og utdanning i kriminologi og rettssosiologi og er et nytenkende, forskningssterkt og kreativt miljø som består av en ny generasjon kriminologer og rettssosiologer som sammen med en liten, men stabil administrasjon administrerer tre studieprogrammer i tillegg til en økende mengde eksternfinansierte forskningsprosjekter. Instituttet har ca. 35 ansatte og 500 studenter.

Om stillingen

Institutt for kriminologi og rettsosiologi (IKRS) søker etter en seniorkonsulent til administrative oppgaver innen forskning og formidling. For særlig kvalifiserte søkere kan tilsetting i rådgiverstilling vurderes.

Instituttet er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og har omfattende forskningsaktivitet og mange eksternt finansierte prosjekter. På grunn av vekst i antall tilsatte og prosjekter har vi behov for økt kapasitet innen forskerstøtte, formidling og nettarbeid. Vi vil i tillegg ved årsskiftet overta sekretariatsfunksjonen for Nordisk samarbeidsråd for kriminologi og administrativt arbeid med dette inngår stillingen. Instituttet utvider derfor fra én til to faste stillinger på disse arbeidsområdene. Den som tilsettes skal følge opp instituttets, fakultetets og universitetets forskningsstrategier i samråd med instituttets ledelse, og være i stand til både å bidra til videreutviklingen av IKRS’ faglige arbeid og å løse praktiske oppgaver i hverdagen.

IKRS er et sterkt og voksende forsknings- og undervisningsmiljø som har som målsetting å gi relevante kunnskapsbidrag av høy kvalitet. Som forskningskonsulent vil du samarbeide tett med vitenskapelig ansatte i forberedelsen til, gjennomføringen av og etterarbeidet til forskning. Noe av dette er forskning som de vitenskapelige ansatte utfører innenfor rammen av stillingen sin, mens annen forskningsaktivitet foregår med ekstern finansiering. Prosjektene kan være svært ulike, og dette medfører at de trenger ulik administrativ støtte. Vi leter etter en person som ønsker å bidra til at IKRS fortsatt kan markere seg i forskningslandskapet, både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være støtte til forskere, prosjekter og instituttet innen:

 • søknadsarbeid, inkludert budsjettering og planlegging
 • eksternt finansierte forskningsprosjekter, herunder fremdriftsplaner, budsjetter og rapportering
 • systemer for datainnsamling, datalagring og publisering
 • nettredigering, samt utarbeidelse av nyhetssaker om våre ansattes faglige virksomhet
 • planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter, seminarer og konferanser
 • tilrettelegging og mottak av instituttets gjester og nyansatte
 • ulike typer forskningsadministrativ saksbehandling og praktisk bistand

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende mastergrad og fortrinnsvis en fagsammensetning som gir kjennskap til samfunnsvitenskapelige metoder og arbeidsmåter. Relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • svært gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • relevant erfaring fra universitet, høgskole og instituttsektoren, spesielt erfaring fra forskningsadministrasjon og formidling. For kandidater med omfattende relevant erfaring, som gjør at de kan løse stillingens oppgaver på en meget selvstendig måte, kan tilsetting i rådgiverstilling vurderes.
 • gode IT-ferdigheter og fortrinnsvis også erfaring med nettarbeid
 • har god forståelse for stillingens arbeidsfelt og tilgrensende arbeidsfelt som blant annet økonomistyring og personalarbeid

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og liker å jobbe med mennesker
 • selvstendig, initiativrik og løsningsorientert
 • trives med høyt tempo og et stort spenn av arbeidsoppgaver
 • er nøyaktig, grundig, har overblikk og er flink til å prioritere

Vi tilbyr

 • lønn som seniorkonsulent (kode 1363) fra kr 498.800 til kr 566.700 per år, avhengig av kompetanse. For særlig kvalifiserte søkere kan tilsetting som rådgiver vurderes (kode 1434), lønn fra kr 545.300 til kr 618.600 per år, avhengig av kompetanse.
 • et hyggelig, internasjonalt og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • referanser
 • vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via rekrutteringssystemet vårt, klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om rekrutteringsprosessen: personalkonsulent Siri Martenson, [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS