LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førstekonsulent - Seksjon for praksisadministrasjonen

Søknadsfrist: 21.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Vil du være med å bidra til en god studiehverdag for studenter?

Seksjon for praksisadministrasjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ledig et års 100% vikariat som førstekonsulent.

Som førstekonsulent hos oss vil du først og fremst jobbe med arbeidsoppgaver tilknyttet fakultetets studier og administrasjon av praksisplasser. Stillingen er i dag underlagt Seksjon for praksisadministrasjon som består av 13 årsverk, inkludert seksjonssjef. Arbeidssted er i hovedsak i Pilestredet, men det må påregnes i perioder også å jobbe på campus Kjeller.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • saksbehandling, gjennom blant annet å følge opp oppgaver og henvendelser fra studenter og praksisfeltet knyttet til studie- og praksisadministrative spørsmål
 • arbeid med innhenting av praksisplasser
 • arbeid med fordeling av praksisplasser og følge opp studenter i praksis
 • kvalitetssikring av retningslinjer og prosedyrer
 • å ha tett kontakt med faglærere og studenter ved OsloMet, samt våre samarbeidspartnere i praksisfeltet

Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor studie- og praksisadministrativt ansvarsområde på fakultetet.

Vi søker deg som har

 • universitets-/høgskoleutdanning, minimum på bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet (såfremt du kan dokumentere evnene til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået)
 • god digital kompetanse og erfaring med ulike digitale systemer, fortrinnsvis arkiv- og studieadministrative systemer (blant annet P 360, FS, Canvas, Inspera)
 • relevant saksbehandlingserfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis fra universitets- og høyskolesektoren
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • kjennskap til lærerutdanning, både barnehage og skole 

Vi ønsker deg som

 • er strukturert, kvalitetsbevisst og trives med å styre din egen arbeidshverdag
 • er serviceinnstilt med gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • har lyst til å bidra aktivt og positivt inn i arbeidsmiljøet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og varierte oppgaver
 • faglig og dyktige kollegaer
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Gry Hovland, 997 04 907, grhov@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk med stillingskode1408 som førstekonsulent, lønnstrinn 48 - 57, dvs kroner 487 800 - 557 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsket tiltredelse 03.06.2024 eller etter nærmere avtale.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Referansenummer: 24/07973

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS