Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent ved Studieseksjonen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

Søknadsfrist: 15.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig et 2-årig engasjement som seniorkonsulent i gruppen "MN: IT i utdanning" i studieseksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Studieseksjonen består av 22 personer og dekker arbeidsområder som studieplanlegging, eksamensavvikling, forskerutdanning, rekruttering, opptak, internasjonalisering, studentinfo etc.Gruppa "MN: IT i utdanning" består i dag av 2 personer som jobber med ulike digitaliseringsprosjekter innenfor utdanningsfeltet. Innføring av digital eksamen (Inspera), ny læringsplattform (Canvas) og "Digital pensumliste" (Leganto) er eksempler på slike prosjekter.

Stillingen vil inngå i et bredt kollegafelleskap av faglig og administrativt ansatte, der utdanningsutvikling er et overordnet, felles mål. Digitaliseringen som gruppa jobber med vil, i samspill med andre faglige aktiviteter, være en vesentlig faktor for å nå de utdanningsfaglige målene fakultetet har satt.

Den nye stillingen får særlig ansvar for å kvalitetssikre driften av de IT-systemene fakultetet innfører innenfor utdanningen, men vil også delta i arbeidet med utviklingen av IT-systemene på vegne av MNs fagmiljøer.

Den som ansettes skal samarbeide tett med instituttkolleger, fagmiljøene, UiOs sentrale administrasjon samt andre enheter ved UiO som jobber med utvikling av undervisning. Dette er en spennende og fremtidsrettet stilling innenfor et viktig satsingsområde for MN-fakultetet og UiO. Endringer i fakultetets rammebetingelser og/eller strategiske prioriteringer kan medføre endrede arbeidsoppgaver.

Det vises til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i teknisk/administrative stillinger ved Universitetet i Oslo som er elektronisk tilgjengelig på nettet: https://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at fakultetets IT-verktøy understøtter og legger opp til gode undervisnings- og vurderingsformer
 • Teknisk drift og førstelinje for læringsplattformen Canvas og eksamenssystemet Inspera Assessment. Teknisk drift av IT-systemer som er under innføring, eksempelvis pensumlistesystemet Leganto
 • Gjennomføre opplæring, lage veiledninger og utvikle nettsider for systemene nevnt i punktet over. Opplæring og veiledninger skal gjelde ulike grupper ansatte
 • Drifts- og utviklingsoppgaver innenfor de øvrige arbeidsområdene til gruppen MN: IT i utdanning (AV-støtte, forelesningsopptak, tredjepartsprogrammer, fysisk-digitalt læringsmiljø etc.)

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Utdanningen kan gjerne innbefatte IT/informatikk. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for stillingen
 • God kjennskap til og bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Kjennskap til eksamens- og undervisnings-systemer som FS, Inspera og Canvas er en fordel, men ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Du er utadvendt, strukturert, grundig og serviceinnstilt
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du er villig til å lære noe nytt
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø
 • Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Det kreves at søkeren må kunne kunne formidle på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent, kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 600 og kr 615 900, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Send søknad