Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Seniorkonsulent (administrativ koordinator) for Den nasjonale forskerskolen i helse- og omsorgstjenesten

Søknadsfrist: 22.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig stilling (6 måneders vikariat) som administrativ koordinator (seniorkonsulent) ved Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE) ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn (Helsam) for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020 med mulighet for midlertidig forlengelse.

Den nasjonale forskerskolen (MUNI-HEALTH-CARE) tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er et supplement til eksisterende ph.d-utdanninger ved universiteter og høyskoler.

Arbeidsoppgaver

Administrativ koordinators arbeidsoppgaver vil bl.a. være å koordinere aktiviteten ved forskerskolen mot de seks samarbeidspartnere, håndtere årlig studentopptak, administrere diverse møter/kurs/konferanser samt å understøtte faglig leder. Arbeidsoppgavene vil være varierte og de stiller krav til en utpreget serviceinnstilling, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet.

 • Administrativ oppfølging og drift av Forskerskolen
 • Ansvar for prosjektets nettsider og formidlingsaktivitet
 • Gjennomføring av møter/kurs/konferanser
 • Administrativ støtte til samarbeidspartnere og forskere knyttet til Forskerskolen
 • Opptak og oppfølging av studenter
 • Rapporteringsarbeid
 • Sekretær for styringskomiteen og forskerskolens arbeidsgruppe

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • God evne til muntlig og skriftlig fremstilling både på norsk og engelsk kreves
 • Gode ferdigheter i bruk av relevante elektroniske arbeidsverktøy
 • Relevant erfaring fra universitets- eller høgskolesektoren er en fordel
 • Relevant erfaring med å koordinere større nasjonale samarbeidsprosjekter er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og utpreget serviceorientert. Du er initiativrik og har evne til å håndtere flere oppgaver samtidig, og tåler periodevis sterkt arbeidspress og pågang fra mange ulike kanter. Du har evne til å levere i henhold til knappe tidsfrister. Du er utadrettet og omgjengelig, kan arbeide effektivt og setter deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 479 600 og kr 523 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Professor, avdelingsleder Ragnhild Hellesø, tlf +47 22850566, e-post: [email protected].uio.no
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad), tlf: +47 22850507, e-post: [email protected]

Søk på stillingen