Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektkonsulent - helseinformasjonssystemer i utviklingsland

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1400 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensisstillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det lyses ut inntil to stillinger for en periode på to år, med mulighet for forlengelse, som førstekonsulent ved Institutt for informatikk.

Tiltredelse så snart som mulig.

Ved Institutt for Informatikk programmerer, vedlikeholder og implementerer vi helseinformasjonssystemet DHIS2. Vi vokser raskt og DHIS2 brukes nå i mer enn 50 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. DHIS2 er et resultat av tett samarbeid mellom programvareutvikling, forskning, undervisning og implementeringsprosjekter som involverer helseministerier i utviklingsland.

Prosjektene våre finansieres hovedsakelig av Universitetet i Oslo, NORAD og globale bistandsaktører som PEPFAR, UNICEF, WHO, Bill and Melinda Gates Foundation, og Global Fund. Våre prosjekter varierer fra store globale initiativer til innovasjon og kapasitetsbygging i distriktene og på landsbygda i samarbeid med lokale samarbeidspartnere.

For å møte økt etterspørsel etter støtte til koordinering og implementering av DHIS2 ønsker vi å styrke vårt team med en prosjektkonsulent. Prosjektkonsulenten vil inngå i gruppen for prosjektstøtte og vil bistå med administrative oppgaver knyttet til prosjekter, kontrakter og arrangement.

Mer informasjon om oss finner du på www.dhis2.org og www.hisp.uio.no,

Arbeidsoppgaver

 • Utforming av underleverandøravtaler, dokumentasjon og arkivering
 • Administrasjon i forbindelse med gjennomføring av konferanser og workshops
 • Innkjøp og oppfølging av bestillinger og underleverandøre
 • Støtte prosjektkoordinatorer og prosjektledere med prosjektplanlegging, oppfølging og rapporterering
 • Noe regnskapsarbeid, som fakturabehandling og reiseregninger
 • Delta i kontinuerlig forbedring rutiner og prosesser for koordinering og rapportering
 • Andre administrative oppgaver innenfor prosjektstøttegruppen ved behov
 • Oppfølging av kontakt med eksterne og enkle HR oppgaver knyttet til eksterne kontakter

Stillingen kan tillegges andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen administrasjon, økonomi eller prosjektsstyring. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med prosjektkoordinering og administrativt arbeid
 • Erfaring med rapportering og dokumentasjon
 • Erfaring med økonomiske støttesystemer
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • Språkkunnskaper i fransk eller spansk er et pluss

Personlige egenskaper

 • Genuint interessert i administrasjon, prosjektkoordinering og dokumentasjon
 • Strukturert og gode organisatoriske evner
 • Selvstendig og selvgående
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 563 700, avhengig av kompetanse
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Spennende internasjonale samarbeidspartnere innen global helse
 • Et meget kompetent teknologi- og universitetsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål og attester
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet.
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Senioringeniør Karoline Tufte Lien, 92869892

For tekniske spørsmål til rekrutteringssystemet, HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, tlf:22854272, epost:[email protected]

Søk på stillingen