Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent: Studieadministasjon - Lektorprogrammet

Søknadsfrist: 11.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig fast stilling som førstekonsulent ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Stillingens hovedansvarsområde er studieadministrative oppgaver knyttet til Lektorprogrammets administrasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrative oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og drift av programmet og instituttets emner som inngår i Lektorprogrammet
 • Arbeid med programmets digitale plattformer
 • Studentkontakt- og studieveiledning
 • Saksbehandling av studiesaker

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Arbeidserfaring med dokumentert relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
 • Relevant administrativ erfaring, fortrinnsvis studieadministrativ erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Fordel med kjennskap til lærerutdanninger generelt og Lektorprogrammet ved UiO spesielt
 • Erfaring med bruk av arkivsystemet e-Phorte, nettpubliseringsverktøyet Vortex, studentdatabasen Felles Studentsystem (FS), og UiOs timeplanleggingsverktøy (TP), vil telle positivt

Personlige egenskaper

Vi søker en person som har god arbeidskapasitet og som evner å prioritere. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner da stillingen inngår som del av et team. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent stillingskode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449 300 og kr 488 00, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Interessante og varierende oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen