Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førstekonsulent - studieadministrasjon (Institutt for spesialpedagogikk)

Søknadsfrist: 18.10.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for spesialpedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet har i dag ca. 25 faste vitenskapelige ansatte, 14 midlertidige stipendiater og postdoktorer og 12 administrative ansatte. Instituttet har ca 800 studenter fordelt på bachelor- og mastergradsstudier i spesialpedagogikk, masterstudium i Special Needs Education, samt PhD-studier.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, har vi ledig et ett-årig vikariat som førstekonsulent.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver er administrasjon og forvaltning av instituttets studietilbud.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i daglig drift av studieprogram og emner på bachelor- og masternivå
 • Administrative oppgaver i forbindelse med gjennomføring av undervisning, eksamen og praksis
 • Oppdatering av informasjon på instituttets semestersider
 • Tilrettelegging av rom i læringsplattformen Canvas
 • Informasjon og enklere saksbehandling i enkeltsaker som gjelder studenter

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelorgrad. Arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle området
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med saksbehandling i offentlig sektor
 • Høy grad av serviceinnstilling
 • God kjennskap til Microsoft Office-verktøy som Outlook, Word og Excel

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i universitets- og høyskolesektoren
 • Kjennskap til universitetets administrative systemer

Personlige egenskaper

Vi søker en person med høy grad av serviceinnstilling, som er fleksibel og som trives med å jobbe med mennesker. Søkeren må være ansvarsbevisst og strukturert. Det stilles krav til gode kommunikasjon- og samarbeidsevner. Vedkommende må trives i et til tider hektisk miljø med varierte arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent, stillingskode 1408, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 442 300 og kr 488 000 avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen