LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (NMH)

Seniorkonsulent - opptak og oppfølging av studenter

Søknadsfrist: 03.03.2024

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har omlag 700 studenter og 211 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Vil du jobbe med opptak og oppfølging av studenter ved Musikkhøgskolen?

Om stillingen

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som seniorkonsulent som i hovedsak skal jobbe med opptak og oppfølging av studenter.

Stillingen ligger under enhet for studieadministrasjon og studentstøtte i studie- og FoU-seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinjetjeneste for NMHs studenter og søkere
 • Planlegge og gjennomføre opptak for alle våre studieprogram
 • Være studentkontakt for studenter på ett eller flere studieprogram
 • Koordinere Åpen dag og studiestart
 • Utforme kontrakter og følge opp utbetalinger og fakturaer innenfor praksis

Stillingen vil for øvrig kunne bli tillagt andre studieadministrative arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på minst bachelornivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. Musikk i fagkretsen vil være en fordel
 • Erfaring fra administrativt arbeid i høyere utdanning, fortrinnsvis opptak
 • Erfaring med førstelinjetjeneste og studentveiledning vil være en fordel
 • Erfaring med administrative systemer som Felles studentsystem (FS), fakturasystemer og Public 360 (eller tilsvarende) vil være en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Målrettet, initiativrik og jobber godt i team
 • Strukturert og ryddig
 • Trives med mange oppgaver og høyt tempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, lønnstrinn 52 - 63 (f.t. kr 516 800 – kr 615 700 pr. år). 

Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Tiltredelse: 01.07.2024

Søknadsfrist: 03.03.2024

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS