Ledig stilling ved Forskningsrådet

Vikariat som seniorkonsulent / rådgiver i Kilden kjønnsforskning.no

Søknadsfrist: 19.02.2020

Er du interessert i, og har kunnskap om, forskning på kjønn og likestilling? Vi søker en forskningsjournalist som skal jobbe innenfor dette spennende samfunnsområdet. Du vil ha mye kontakt med ulike forskningsmiljøer i Norge og jobbe i et faglig dyktig og engasjerende miljø.

Hovedarbeidsoppgaver

Norges forskningsråd

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. Kildens hovedoppgaver er å formidle og fremme forskning på kjønn og likestilling i Norge og i utlandet. Kilden skal også formidle kunnskap om kjønnsbalanse i forskning. Kilden har et eget uavhengig nyhetsmagasin og eier Tidsskrift for kjønnsforskning. Kilden er administrativt underlagt Norges forskningsråd. For mer info se kjonnsforskning.no.

 • skrive og redigere saker for Kildens uavhengige nyhetsmagasin
 • ha ansvar for Kildens engelske nettside (genderreseach.no)
 • oppdatere nettsider ved behov
 • gjøre annet forefallende arbeid

Vikariatet er ledig omgående og har varighet ut 2020. Det er derfor en fordel om du kan starte så snart som mulig.

Vi søker deg som

 • har mastergrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller er utdannet journalist
 • har erfaring med å skrive og redigere nyhetssaker
 • har kunnskap om kjønn og likestilling
 • med fordel har erfaring med forskningsjournalistikk og nettpublisering
 • er fleksibel, serviceinnstilt og trives i et hektisk tempo med varierte arbeidsoppgaver
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en unik mulighet til å formidle og fremme forskning om kjønn og likestilling
 • kontakt med forskere og miljøer som jobber med kjønn og likestilling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som

Kilden er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Grunnet skjev kjønnsbalanse i avdelingen oppfordrer vi menn til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Linda M. Rustad på telefon 993 631 52 eller seniorrådgiver Susanne Dietrichson på telefon 454 29 641. Du kan også gå inn på vår nettside kjonnsforskning.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Linda Marie Rustad (Direktør Kilden), +47 993 63 152
 • Susanne Dorthea Dietrichson (Seniorrådgiver), +47 454 29 641