Ledig stilling ved Forskningsrådet

Konsulent / seniorkonsulent i Avdeling for petroleum

Søknadsfrist: 19.09.2019

Har du lyst til å arbeide med økonomiske og administrative oppgaver knyttet til avdelingens ansvarsområder? Vi har et godt arbeidsmiljø preget av lite utskifting av medarbeidere med en åpen dialog om arbeidsoppgaver. Avdeling for petroleum består av 12 medarbeidere og er ansvarlig for Forskningsrådets FoU-portefølje knyttet til petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel. Porteføljen har et bredt spekter av prosjekter, fra grunnforskning via innovasjon til demonstrasjon og alle matematisk/naturvitenskapelige fag, teknologi og HMS.

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Hos oss vil du få jobbe i tett samarbeid med fagrådgiverne om alle arbeidsprosessene rundt søknadsbehandling og senere oppfølging av selve prosjektene når de er i gang.

Hovedarbeidsoppgaver

 • ansvar for administrativ og økonomisk oppfølging av en andel av prosjektporteføljen
 • søknadsmottak inkludert kontakt med fageksperter, kontrakter, endringssøknader, økonomi, prosjektregnskap- fremdrifts- og sluttrapporter og generell korrespondanse og kontakt med prosjektene
 • andre administrative oppgaver for avdelingen, som behandling av fakturaer, bistå med møte- og konferanseplanlegging og gjennomføring, opprettelse av saker og arkivering i WebSak
 • bidra med dokumentasjon og underlag til ad hoc oppgaver og spørsmål fra departementene ved behov

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning (BSc) innenfor administrasjon/økonomi og noe relevant arbeidserfaring (men nyutdannede med minimum formell kompetanse vil bli vurdert)
 • gode digitale ferdigheter og evne til å sette seg raskt inn i og bruke nye IT-verktøy
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • god forståelse for kvalitetssikring av eget arbeid
 • god tallforståelse, gode samarbeidsevner og en fleksibel holdning til at planer kan endres

Vi tilbyr deg

 • et godt arbeidsmiljø i et åpent og inkluderende team med et høyt aktivitetsnivå innenfor et spennende fagområde
 • varierte oppgaver innen ansvarsområdet
 • samarbeid på tvers i Forskningsrådets konsulentgruppe, ca. 40 medarbeidere
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann på mobil 934 29 650 eller seniorkonsulent Hanne Marie Nilsson på mobil 984 85 248. Mer informasjon om Forskningsrådet finner du på våre nettsider www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Siri Helle Friedemann (Avdelingsdirektør), 934 29 650
 • Hanne Marie Nilsson (Seniorkonsulent), 984 85 248