Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Studiekonsulent ved seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 04.12.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, seksjon for forskning, utdanning og formidling er det ledig 50 % fast stilling som studiekonsulent med arbeidssted Mo i Rana.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknolgi har hovedsete i Narvik, og har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutt og en seksjon samt direktørens stab.


Denne stillingen er knyttet til Seksjon for Forskning, Utdanning og Formidling. Seksjonen har 9 årsverk med ansatte i Narvik, Alta, Tromsø, Bodø og Mo i Rana.

Fakultetet har hovedsete i Narvik, og har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutt og en seksjon samt direktørens stab. Denne stillingen er knyttet til Seksjon for Forskning, Utdanning og Formidling. Seksjonen har 9 årsverk med ansatte i Narvik, Alta, Tromsø, Bodø og Mo i Rana.

Stillingen har sine arbeidsoppgaver knyttet til studie- og eksamensadministrasjon ved IVT-fakultetet, studiested Mo i Rana. På Mo i Rana er IVT-fakultetet representert ved studieprogrammene bachelor maskin og bachelor bygg.

Arbeidet som studiekonsulent omfatter eksempelvis studieveiledning, studieplan- og studieinformasjonsarbeid, eksamensavvikling, forskningsadministrasjon, timeplanlegging, tilrettelegging i LMS osv. Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens arbeidsområde.

Arbeidsoppgavene og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen som førstekonsulent kreves høyere utdanning på bachelornivå eller høyere spesialistutdanning, tilpasset de oppgaver stillingen skal dekke. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.

For stilling som rådgiver kreves normalt høyere utdanning fra Universitet eller Høgskole (minimum bachelorgrad). Videre er det en forutsetning med omfattende relevant faglig erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner.

Det er ønskelig med relevant erfaring fra studieadministrasjon, og ett eller flere av følgende administrative systemer: Felles studentsystem (FS), eksamensverktøyet WiseFlow, timeplanleggingssystemet TP, emneplanleggingssystemet EpN, læringssystemene Fronter og Canvas samt arkivsystemet ePhorte.

Vi søker en ansvarsbevisst, nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeidsevner og som har god teknisk innsikt. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Søkeren må i tillegg ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen som førstekonsulent lønnes etter stillingskode 1408. Stilling som rådgiver lønnes etter stillingskode 1434. Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Av bruttolønn trekkes 2 %pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen