Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent med arbeidsområdet internasjonal studentmobilitet – engasjement, juni 2020 - desember 2021

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Vi søker etter førstekonsulent som kan bidra i arbeidet med koordinering av UiTs internasjonale studentmobilitet. Vi ønsker oss en medarbeider som trives i et internasjonalt arbeidsmiljø og som vil være med å i arbeidet med å øke studentmobilitet innen 2020.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Arbeidssted vil være Avdeling for forskning, utdanning og formidling i Tromsø, Harstad, Narvik eller Alta.

Stillingen lyses ut som engasjement i perioden 01.06.2020 – 31.12.2021.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling har rundt 140 ansatte og er i dag delt inn i fem seksjoner; seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for forskning og utdanningskvalitet, seksjon for kommunikasjon, seksjon for studieadministrasjon og seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige arbeidsoppgaver med spesielt ansvar knyttet til registrering og koordinering av UiTs utvekslingsstudenter. Du må være serviceinnstilt og ha blikk for detaljer. Videre vil du inngå i seksjonens gruppe som primært jobber med innreisende utvekslingsstudenter.

Ansvarsoppgaver for den som tilsettes vil blant annet være følgende:

  • Registrering, koordinering og tilrettelegging for innreisende utvekslingsstudenter.
  • Generell saksbehandling/utredning knyttet til øvrige internasjonaliseringsspørsmål

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med høyere utdanning på bachelornivå og erfaring fra studieadministrativ saksbehandling. Det kreves gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling samt evne til fleksibilitet.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et hyggelig og internasjonalt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408, førstekonsulent, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søkerne vil bli vurdert av en komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen