LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent Lønn

Søknadsfrist: 16.05.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.500 studenter og 1.350 ansatte fordelt på åtte studiesteder.


Lønnsenheten er en enhet i økonomiavdelingen og har det faglige ansvaret for alle prosesser knyttet til lønnsområdet, herunder også reiseregninger og utgiftsrefusjoner. Enheten består i dag av 8 medarbeidere i Bodø, Nesna og Steinkjer, og ledes av lønningsleder. Nord universitet benytter lønns- og personalsystemet SAP HR.

Er du vår nye lønnsmedarbeider?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Lønnsenheten, er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent.

Vi søker en engasjert person som vil være med på å videreutvikle lønnsområdet. Vi er inne i en spennende tid innenfor et arbeidsområde i endring, og flere av våre arbeidsprosesser skal digitaliseres. Vi utvider derfor vårt lønnsteam, og søker deg som trives i en hektisk hverdag med en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha god systemforståelse, interesse for fagområdet, og god gjennomføringsevne. Du vil få muligheten til å jobbe selvstendig og utvikle deg i et faglig kompetent miljø.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Registrering, vedlikehold og kontroll av lønns- og personaldata i SAP HR
 • Brukerstøtte og opplæring innenfor selvbetjeningsløsninger for ansatte og ledere
 • Oppfølging av utenlandske arbeidstakere i bl.a. skatt- og trygdesaker
 • Bidra i arbeid med videreutvikling av arbeidsprosesser, systemer og rutiner
 • Løpende driftsoppgaver innenfor lønnsområdet

Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses etter enhetens behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves bachelorgrad innenfor HR/lønn eller økonomiske fag. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Gode IT-kunnskaper
 • God prosess- og systemforståelse, evne til å se helhet og konsekvenser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det vil være en fordel med erfaring fra SAP HR eller andre tilsvarende systemer, og kjennskap til offentlig regelverk innenfor lønns- og personalområdet vil også bli vektlagt. Nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor fagområdet i en større virksomhet vil også bli vurdert.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 49 - 57, NOK 444 700,- - 507 400,- i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og/eller stillingskode 1363 seniorkonsulent vurderes. Med særlig kvalifisert menes personer som har lang og relevant erfaring, og spesialkompetanse som er tilpasset stillingens funksjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 16.05.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30111330

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS