LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - studieveileder

Søknadsfrist: 21.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetet tilbyr p.hd.utdanning i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Vil du bli vår kollega?

Om stillingen

Ved Nord Universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), er det ledig en 100 % fast stilling i administrasjonen som førstekonsulent/rådgiver (studieveileder) med arbeidssted Bodø.

På FSV er vi totalt 25 administrative medarbeidere tilknyttet studiestedene Bodø og Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil ha tett kontakt med studentene på studiene, og følge opp disse mht. individuelle studieplaner, veiledning, eventuell praksis og progresjon i studiet.
 • Som studieveileder får du ansvaret for å samarbeide tett med de faglige ansvarlige på de studiene du får administrativt ansvar for. Herunder saksbehandling av studiesaker, rapportering, samt være en støtte og pådriver i gjennomføringen av pågående studieprogram.
 • Som studieveileder vil du inngå i et team med flere studieveiledere på FSV som ledes av en faglig teamleder. Vi forventer at du blir en aktiv deltaker som bidrar til å videreutvikle både egen rolle og teamet. For øvrig må det påregnes andre arbeidsoppgaver etter behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med rådgivning og veiledning

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Du arbeider systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Du er serviceinnstilt, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du innehar god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring med offentlig saksbehandling gjerne fra universitets- eller høgskolesektoren
 • Du har erfaring med bruk av forskjellige IT-verktøy
 • I vurdering av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen bli vektlagt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1408 førstekonsulent - NOK 493 700,- - 544 400,- i året. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og kode 1363 seniorkonsulent avtales.
 • kode 1434 rådgiver - NOK 544 400 - 648 700- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.03.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30082862

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS