LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver - studieadministrasjonen

Søknadsfrist: 17.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 160 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Alger og mikrobiell bioteknologi og Husdyr, produksjon og velferd.


Les mer: www.nord.no/fba

Ønsker du å jobbe med studieadministrative oppgaver?

Vi søker Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjonen

Om stillingen

Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, søker medarbeider til det studieadministrative teamet. Stillingen er fast, 100% stilling med kontorsted Bodø.

Vi søker deg som trives med å jobbe operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå, både i fakultetet og ved universitetet forøvrig. Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er administrative oppgaver innenfor utdanningsområdet ved fakultetet. Fakultetet tilbyr 6 bachelorgrader, to mastergrader, årsstudier- og kortere studier, samt en doktorgradsutdanning innen det biovitenskapelige området.

Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Saksbehandling av studentsaker
 • Veilede studenter omkring studieprogresjon, studieplan og eksamen
 • Administrativ oppfølging og kvalitetsutvikling av ett eller flere studieprogram
 • Intern og ekstern kommunikasjon og web
 • Utarbeide utredninger, evalueringer og rapporter ved behov
 • Bistå ledelsen med internasjonalisering av studieprogrammene

Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og service overfor studenter og personalet ved fakultetet og universitetet for øvrig. Arbeidsoppgavene vil kunne endres i forhold til den kompetanse og kapasitet som administrasjonen til enhver tid har.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves bachelorgrad eller tilsvarende
 • For stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Behersker Microsoft Office IT-verktøy

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til lover og forskrifter som gjelder for høyere utdanning og offentlig virksomhet
 • Erfaring fra saksbehandling fra offentlig sektor
 • Kompetanse knyttet til det biovitenskapelige fagområdet
 • Erfaring eller kompetanse fra markedsførings- og kommunikasjonsarbeid
 • Kunnskap om universitetets administrative datasystemer (FS, Public360, Canvas, Inspera, Sharepoint)

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Selvgående og initiativtager
 • Ha evne til å fange opp og løse løpende problemstillinger
 • Serviceinnstilt
 • Strukturert, systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • God rolleforståelse

Personlige egnethet vektlegges ved vurdering av søkere.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent - NOK 466 500 - 507 400 / kode 1434 rådgiver, årslønn NOK 474 500 - 555 800. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.02.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071902

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS