LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Fast 100% stilling innen utdanningsforvaltning – forskerutdanning / forskerlinjer

Søknadsfrist: 13.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Er du serviceinnstilt, systematisk, utviklingsorientert? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet! Vi som allerede er her, ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø. Det helsevitenskapelige fakultet ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) har ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver avhengig av kvalifikasjoner, for snarlig tilsettelse.

Stillingen er tilknyttet faggruppe for utdanning og har arbeidssted på UiT campus Tromsø. Faggruppa består av totalt 9 ansatte som jobber tett sammen med vitenskapelige ansatte, institutt- og fakultetsledelsen, med kvalitetssikring og forvaltning av utdanningsprogrammene ved fakultetet.

Hvilke oppgaver vil du få?

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være tilknyttet driften av forskerlinjene ved det helsevitenskapelige fakultet. Vi forvalter forskerlinjene i medisin, odontologi og psykologi, og du vil jobbe tett opp mot både studenter og forskerlinjenes faglige ledelse. Du vil få varierte arbeidsoppgaver som inkluderer både daglig drift som eksamensarbeid, opptak, forvaltning av emner på ph.d.-nivå og studieveiledning. Du vil også få oppgaver innen utdanningsforvaltning som kvalitetsutvikling, lederstøtte og forskerutdanning. Andre oppgaver må påregnes ut ifra behovene i faggruppa til enhver tid. Høres dette spennende ut?

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Minimum bachelorgrad eller tilsvarende.
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode IKT kunnskaper.

Fordel for ansettelse:

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.
 • Relevant erfaring innen saksbehandling i offentlig sektor.
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid og/eller kjennskap til studieadministrative verktøy.

Personlige egenskaper vi søker:

 • Serviceinnstilt og god i samarbeidssituasjoner.
 • Utviklingsorientert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS