Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studentmedarbeidere - Knutepunktet (UiOs sentrale studentinformasjonssenter)

Søknadsfrist: 22.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for studieadministrasjon har et overordnet ansvar for drift, forvaltning og standardisering av administrative støttefunksjoner innen utdanning. Avdelingen skal bistå UiOs ledelse strategisk og operativt, samt sikre institusjonell oppfølging og koordinering, bistå enhetene med administrativ drift og yte tjenester direkte til studenter og søkere. Avdelingen skal lede UiOs studieadministrative nettverk.

Om stillingen

Er du interessert i en relevant deltidsjobb ved siden av studiene?

Vi har ledig 2 faste stillinger som studentmedarbeider i Knutepunktet, UiOs sentrale studentinformasjonssenter. Knutepunktet er en del av Seksjon for opptak i Avdeling for studieadministrasjon. 

Arbeidstid er 1-2 dager i uken (som tilsvarer 20 til 25% stilling) gjennom semesteret. Fra midten av juni til midten av august må du påregne å jobbe 80%, og det samme ved studiestart i januar (1—15. januar). Vi legger til rette for at man kan ta ut 2 ukers sommerferie. Arbeid på kveldstid og i helger, i forbindelse med arrangementer, må påregnes. Vi tar hensyn til eventuell obligatorisk undervisning når vi fastsetter nøyaktig arbeidstid, da vi ikke ønsker at arbeidstiden skal gå ut over studiene.

Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

 • Svare på henvendelser fra norske og internasjonale studenter og søkere på telefon, chat, e-post og i skranke.
 • Oppgaver knyttet til oppfølging av internasjonale studenter, som for eksempel det å bistå på ulike arrangementer for disse studentene.
 • Ved behov kan det også være aktuelt å utføre andre oppgaver i seksjonen.

Kvalifikasjonskrav 

 • Fullført videregående skole
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Det er ønskelig med god fremstillingsevne på både bokmål og nynorsk
 • Kjennskap til UiO og UH-sektoren
 • God kjennskap til og erfaring i bruk av IT som arbeidsverktøy

Det vil være en fordel at du er i gang med studier ved UiO. Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangementer, og særlig erfaring med bruk av AV-utstyr er ønskelig. Videre vil kjennskap til studieadministrativt arbeid og informasjonsarbeid telle positivt.

Personlige egenskaper

 • Du må trives med å ha direkte kontakt med søkere og studenter
 • Vi ønsker medarbeidere som samarbeider godt med andre, men som også tar ansvar for selvstendig oppfølging av arbeidsoppgaver
 • Vi har et stort spenn av informasjonsoppgaver og til tider høy aktivitet. Vi vil derfor legge vekt på personlige egenskaper som serviceinnstilling, fleksibilitet, initiativ, profesjonalitet og godt humør

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og energisk arbeidsmiljø
 • Lønn som konsulent, SKO 1065 i lønnsspenn kr. 448 900-472 900 i 100% stilling, lønn fastsettes avhengig av tidligere relevant erfaring.
 • Verdifull erfaring med muntlig og skriftlig kommunikasjonsarbeid og enkel saksbehandling
 • Innsikt i det internasjonale studentmiljøet ved UiO
 • Kunnskap om universitets- og høgskolesektoren

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Henriette Kleivane, e-post: henriette.kleivane@admin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS