Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Studenter til deltidstillinger - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab. 


Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingene

 Universitetsbiblioteket søker serviceinnstillte studenter til deltidsstillinger, 30 % fast. HumSam-biblioteket på campus Blindern er primært arbeidssted, men vakter og oppgaver på andre bibliotek kan bli aktuelt. Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Mulige arbeidsoppgaver

 • Bemanne førstelinjetjenester, både fysiske og digitale
 • Hjelpe publikum og veilede dem i bruk av tjenester og utstyr
 • Oppfølging av det fysiske læringsmiljøet og orden lokalene
 • Bokoppstilling og andre løpende driftsoppgaver

Om deg

 • Du er aktiv student ved UiO eller studerer Bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Du har minimum to år igjen av studiene
 • Du trives med fysiske arbeidsoppgaver
 • Du er fleksibel og kan jobbe kveld og helg i tillegg til dagtid, og kan ta ekstra vakter ved behov
 • Du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å kommunisere med ulike mennesker og i ulike situasjoner
 • Brukerorientert og serviceinnstilt
 • Trives med høyt tempo, mye folk og varierte oppgaver.

Vi tilbyr

Lønn som stillingstittel 1065 Konsulent fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom ltr 34 og ltr 38 kr 410 000 og kr 428 100 avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

 • Anne-Gry Skonnord, a.g.skonnord@ub.uio.no, mobil 951 77 689
 • Hilde Kristin Hem, h.k.hem@ub.uio.no, mobil 93415280

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS