Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektmedarbeider (førstekonsulent) - Kulturhistorisk museum (KHM)

Søknadsfrist: 03.10.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene og et runearkiv.KHMs etos: Åpen, utforskende, troverdig.

Ved Kulturhistorisk museum, Avdeling for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), er det ledig en midlertidig 60% stilling som prosjektmedarbeider (førstekonsulent SKO 1408) knyttet til universitets- og vitenskapshistoriske samlinger. Ansettelsesperioden er fra 1.11.2022 til 1.8.2024.

MUV er en del av Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU).

Den som tilsettes vil delta i et prosjekt hvor ulike samlinger ved UiO gjennomgås, dokumenteres og klargjøres for videre forvaltning.

Samlingene utgjør et tverrsnitt av UiOs historiske virksomhet. Medisinhistorie er ett av fagfeltene som tenkes prioritert i prosjektperioden.

Ved avdelingen er det i samme periode også ledig en midlertidig 40% stilling som prosjektkoordinator for forskningsprosjektet «I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv». Det vil være mulig å kombinere disse to stillingene. Det sendes i så fall selvstendige søknader på hver av stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering, pakking og flytting av gjenstander i samarbeid med øvrig personale
 • Kunnskapsinnhenting hos informanter
 • Registrering i database
 • Etablering og innplassering i gjenstandsmagasin
 • Formidling av samlingsprosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning minimum på bachelornivå innenfor disipliner som kulturhistorie, konservering, museologi, historie eller andre relevante fagfelt. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med dokumentasjon, samlingsarbeid og gjenstandshåndtering er en fordel.
 • Erfaring med databaser eller god evne til å lære nye registreringssystemer

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å arbeide nøyaktig og målbevisst
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert
 • Interesse for historiske gjenstander, museumsdrift og kunnskapsformidling

Vi tilbyr

 • lønn som førstekonsulent kode 1408 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 435 600 og kr 485 800 avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Bjørn Vidar Johansen, tlf. +47 22857945, mobil: +47 9345303, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS