Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Personalmedarbeider 1-2 stillinger - Seksjon for HR, personal og arkiv

Søknadsfrist: 29.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.


Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og nær 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På
Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon. HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).

Om stillingen

Vi har 1-2 ledige stillinger innen personalområdet som førstekonsulent SKO 1408/seniorkonsulent SKO 1363 ved Det humanistiske fakultet, Seksjon for HR, personal og arkiv.

Medarbeiderne innen HR-/personalfeltet utgjør en sentral og viktig ressurs i arbeidet med å oppfylle fakultetets målsettinger og strategiske planer samt kravene fra overordnede myndigheter.

Personalgruppen ved Det humanistiske fakultet består for tiden av totalt ni personer inkludert juridisk seniorrådgiver og HR-sjef.

Oppgavene i personalgruppen spenner fra ordinær saksbehandling innen personalfeltet A-Å og rekruttering til administrative og vitenskapelige stillinger, til lederstøtte, analysearbeid og utarbeidelse av strategidokumenter for ledelsen.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med kolleger og ledelse i fakultetsadministrasjonen, i tillegg til sju institutter og flere sentre i inn- og utland. Vi har for tiden også to sentre for fremragende forskning.

Fakultetet gir fellestjenester og støtte til instituttene og sentrene innen områdene HR, kommunikasjon, IT og økonomi.

Det kan ved behov bli lagt andre oppgaver til stillingen.

Kandidater med funksjonsnedsettelse, innvanderbakgrunn og fra det underrepresenterte kjønn (menn) oppfordres til å søke, og kan bli gitt prioritet hvis deres kvalifikasjoner vurderes som likestilte.

Arbeidsoppgaver

Personalkonsulenten/-e skal arbeide med alle typer personaladministrative oppgaver, som saksbehandling innen personalområdet, HR-faglig oppfølging av ansatte og ledere, og i tillegg kan utviklingsoppgaver innen personalfeltet bli aktuelt på sikt. Arbeidsoppgavene stiller høye krav til nøyaktighet og evne til å jobbe raskt og systematisk.

 • saksbehandling innen HR/personal i henhold til statlig lov- og avtaleverk
 • rekruttering
 • veiledning innen personalområdet overfor ledelsen og underliggende enheter
 • utarbeidelse av rapporter
 • opplæring og veiledning etter behov
 • rutineoppgaver må påregnes

Vi bruker for tiden ePhorte som saksbehandlingsverktøy, SAP som lønns- og personalsystem og Jobbnorge som rekrutteringssystem.

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning minimum tilsvarende bachelornivå (men en fordel med mastergrad). Realkompetanse med relevans for oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • gode kommunikasjonsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper
 • førstekonsulent: relevant praktisk erfaring innen fagfeltet HR/personal
 • seniorkonsulent: som førstekonsulent, i tillegg høyere kompetansenivå og mer selvstendighet
 • det er generelt en fordel med relevant erfaring fra tilsvarende arbeid, men nyutdannede med meget gode resultater vil også kunne komme i betraktning
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for arbeidsoppgavene i stillingen

Vi ser etter søkere som:

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 451 700 til kr 516 400 per år, avhengig av kompetanse for stilling som førstekonsulent
 • lønn fra kr 490 600 til kr 566 700 per år, avhengig av kompetanse for stilling som seniorkonsulent
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-bedrift, gode velferdsordninger og mulighet til trening i arbeidstiden

Førstekonsulent/seniorkonsulent: Avhengig av behovet, kan det bli aktuelt å ansette både en førstekonsulent og en seniorkonsulent. For stilling som seniorkonsulent vil det bli stilt større krav til selvstendighet og kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Etter Offentleglova § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi viser òg til regelverk for teknisk-administrativt ansatte.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at medarbeiderne i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli invitert til intervju.

Kontaktinformasjon

 • HR-sjef Helga Reiss, (epost), tlf 97040008
 • Personalrådgiver Evian Nordstrand, (epost)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS