Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Kommunikasjonsrådgiver - Handelhøgskolen

Søknadsfrist: 30.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter kommunikasjonsrådgiver til nyopprettet stilling ved Handelhøgskolen ved UiS, fakultetsadministrasjonen. Den som ansettes vil inngå i et institusjonelt nettverk for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS. Stillingen er ledig fra 1.august 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Handelshøyskolen ved UiS tilbyr bachelorutdanninger i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt rettsvitenskap. I tillegg tilbys master i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanning), regnskap og revisjon, erfarings-basert masterprogram rettet mot næringslivet (EMBA) samt forskerutdanning (PhD). Fakultetet legger til rette for utdanning, forskning og formidling innenfor en stor spennvidde av fag, som finans, markedsføring, organisasjon og ledelse, regnskap og revisjon, rettsvitenskap, strategi og økonomi. Universitetets Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap er organisatorisk plassert ved fakultetet. Pr i dag er omlag 80 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet fakultetet.


Fakultetets faglige virksomhet er organisert i tre avdelinger; Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap og Avdeling for samfunnsøkonomi og finans. Fakultetet vil være matriseorganisert. Fagavdelingene, ledet av avdelingsleder, har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Hovedoppgaver

 • profilere fakultetets studietilbud
 • formidle fakultetets FOU-aktiviteter og -resultater
 • planlegge og delta i markedsførings-/rekrutteringsaktiviteter
 • videreutvikle eksterne og interne nettsider og publisere innhold på disse
 • utarbeide informasjons- og markedsføringsmateriell
 • gi kommunikasjonsfaglige råd overfor fakultetsledelsen

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere utdanning innenfor kommunikasjon/markedsføring/journalitstikk, fortrinnsvis på masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant og bred erfaring fra strategisk og operasjonelt kommuikasjons- og markedsarbeid innenfor forskning eller studievirksomhet og utadrettet arbeid
 • erfaring med bruk av relevant IT-verktøy, samt innsikt i strategisk bruk av sosiale medier, grafisk design, streaming etc
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Søker må beherske begge målformer (bokmål og nynorsk)

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring med aktuelle systemer og programmer som kan benyttes i kommunikasjonsarbeider
 • har innsikt i informasjonssikkerhet og personvern
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

Universitetet i Stavanger har få menn i rådgiverstillinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen