Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Kommunikasjonsrådgiver - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter kommunikasjonsrådgiver ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Fakultetsadministrasjonen.Stillingen er ledig fra mai 2020.

Hovedoppgaver

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.


Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.


Fakultetsadministrasjonen er organisert i to underliggende enheter, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) OG Enhet for utdanningsadministrative tjenester (UAT).

 • profilere fakultetets studietilbud
 • formidle enhetens FOU-aktiviteter og -resultater
 • planlegge og delta i markedsførings-/rekrutteringsaktiviteter
 • videreutvikle eksterne og interne nettsider og publisere innhold på disse
 • utarbeide informasjons- og markedsføringsmateriell

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • høyere utdanning innenfor kommunikasjon/markedsføring/journalistikk, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant og bred erfaring fra strategisk og operasjonelt kommunikasjons- og markedsarbeid innenfor forskning eller studievirksomhet og utadrettet arbeid
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, samt innsikt i strategisk bruk av sosiale medier, grafisk design, streaming etc
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk. Søker må beherske begge målformer (bokmål og nynorsk).

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • erfaring med aktuelle systemer og programmer som kan benyttes i kommunikasjonsarbeidet
 • innsikt i informasjonssikkerhet og personvern
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 496.000 - 600.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen