Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Kommunikasjonsrådgiver - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 01.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig en fast 20% stilling som kommunikajsonsrådgiver tilknyttet Nasjonalt senter for distriksmedisn (NSDM).

NSDM er et tverrfaglig kompetansesenter som skal fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og annet helsepersonell i distriktene. Ved å bygge bro mellom praksis, akademi og forvaltning vil vi bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten.

NSDM har siden starten lagt vekt på bred formidling av sine aktiviteter og annen relevant kunnskap på feltet. Denne aktiviteten inkluderer en aktiv nettside som ble etablert allerede i 2006 og fornyet i 2017. Her legges nyhetssaker ut flere ganger hver måned og senterets aktiviteter er presentert på ulike sider – som publikasjoner, konferanser, prismottagere. I tillegg omtales ansatte, små og større prosjekter med mer.

Videre har NSDM en aktiv Facebookside med over 2500 følgere og oppdateringer hver dag. Facebook og Twitter brukes til å spre egne nyhetssaker fra egne nettsider og andre relevante saker. Vi ønsker at faglig treffsikkerhet skal prege vår kommunikasjon.

NSDM har også opparbeidet seg gode relasjoner til relevante formidlingskanaler som avisen Dagens Medisin og Tidsskrift for den norske legeforening. Vi ønsker fortsatt å være synlig gjennom slike medier.

NSDM sine medarbeidere sitter spredt rundt om i landet, og samarbeid internt så vel som eksternt skjer derfor oftest virtuelt. For å få til godt teamarbeid med en slik organisering vektlegger vi at alle har god rolleforståelse, respekt for hverandres ulike kompetanse, rask, respektfull og klar kommunikasjon samt hensiktsmessig teamledelse.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til kommunikasjonsarbeidet i NSDM ut fra erfaring med slik kommunikasjon.

Ved siden av publisering på nettside, Facebook og Twitter, vil også kommunikasjonsarbeidet innebære utforming av brosjyrer og konferansemagasin, deltakelse i konferanseplanlegging/gjennomføring og andre relevante formidlingsaktiviteter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad og evne til svært selvstendig arbeid. Videre kreves engasjement og god fremstillingsevne både skriftlig og muntlig samt evne til å jobbe målbevisst og ansvarlig. Det er nødvendig med relevant erfaring og kjennskap til fagfeltet distriktsmedisin og global rural helse.

Erfaring med samarbeid tverrfaglig i et virtuelt team, aktiv bruk av sosiale medier i en profesjonell sammenheng over tid, bruk av foto, video og adekvat tekst mht. form og innhold vil vektlegges. Arbeid med nyhetsbrev (Mailchimp), kompetanse til å redigere dokumenter og nettsider (erfaring med bl.a. Wordpress) mm vil også vektlegges.

Søkerne må beherske norsk og engelsk flytende. Det er ønskelig med spansk og fransk språkkunnskap med bakgrunn i våre internasjonale prosjekter og kontakter. Det er ønskelig med erfaring fra kommunikasjonsarbeid i en småskalavirksomhet. Erfaring fra å bo og arbeide i en distriktskommune vektlegges.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS