Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver, formidling (50%) - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 01.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag har mye vi ønsker å dele med publikum. Vi søker etter en person i en 50% stilling som kan styrke vår visuelle produksjon på sosiale medier.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag består av instituttene Norges arktiske universitetsmuseum, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Vi har som mål å være en innovativ formidler av forskning og kunst, og gjennomfører årlig flere hundre arrangementer, utstillinger og konserter.

Stillingen ligger i Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) som består av 20 medarbeidere.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

En viktig del av kjernevirksomheten vår er kunnskap- og forskningsformidling. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen visuell formidling, med særlig fokus på sosiale medier. Vi trenger deg som kan produsere visuelt innhold som treffer. Du får være med å dele kunnskap og opplevelser fra kultur- og naturvitenskapelig forskning, utstillingsproduksjoner, museumsdrift, kunst og musikk.

Dine arbeidsoppgaver blir å produsere engasjerende innhold til våre profiler i sosiale medier gjennom video, foto og tekst. Du må ha teft for hva som rører seg i tiden, deles og når ut til et allment publikum generelt og yngre målgrupper spesielt. Sammen med gode kolleger skal du være med å planlegge produksjonen, videreutvikle en digital strategi og produsere innhold i tråd med strategien. Du blir en del av et team som jobber med utstillingsproduksjoner.

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonssjef Cathrine Paus:

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelor-nivå innen videoproduksjon, film eller kommunikasjon, samt bred erfaring fra feltet. Solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du må være kreativ, initiativrik og ha god leveringskraft. Det er en fordel med erfaring fra samme type oppgaver.

Den som skal tilsettes må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS