LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Kommunikasjonsrådgiver - Avdeling for forskning, utdanning og formidlinger

Søknadsfrist: 13.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Avdeling for forskning, utdanning og formidlinger søker vi kommunikasjonsrådgiver i 100 % fast stilling ved vårt studiested i Tromsø. Stillingen er organisatorisk plassert i fellestjenesten Kanalforvaltning, under Seksjon for kommunikasjon.

Seksjonen er UiTs strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Fellestjenesten Kanalforvaltning har ansvar for UiTs eide digitale kanaler, som i hovedsak omfatter eksterne nettsider (uit.no), intranett (intranett.uit.no) og infoskjermer.

Vi søker en rådgiver med kunnskap og interesse for formidling av UiTs forskning, utdanning og innovasjon. Du har gode redaksjonelle og tekniske ferdigheter innenfor nettbaserte løsninger, og er interessert i digitalt innhold som strategisk og operativt kommunikasjonsverktøy. Du ønskes velkommen til et fagmiljø og en seksjon med 26 humørfylte og dyktige kolleger som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av innhold, publisering, vedlikehold og kvalitetssikring i UiTs digitale kanaler
 • Drift og videreutvikling av UiTs eksterne og interne nettsider
 • Kontakt og oppfølging av fagmiljø, innholdseiere og samarbeidspartnere
 • Prosjektdeltakelse/-ledelse i webutviklingsprosjekter
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Gjennomføring av innsiktsarbeid, brukerundersøkelser, brukertesting
 • Bidra til kompetanseutvikling i organisasjonen
 • Øvrige oppgaver i tråd med seksjonens og fellestjenestens målsettinger og leveranse

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til

 • kommunikasjonssjef Hanne Karde, tlf. 77 64 64 92 / 913 05 490
 • faggruppeleder for kanalforvaltning Lars Nordmo tlf. 77 64 59 06/ 95 90 37 46.

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, gjerne innen medier og kommunikasjon med vekt på bruk av digitale medier
 • Minimum to års dokumentert erfaring fra web-, og kommunikasjonsarbeid og digitale medier
 • Erfaring med produksjon, publisering og vedlikehold av digitalt innhold rettet mot ulike målgrupper
 • Særlig god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk, både bokmål og nynorsk, og engelsk.

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Erfaring fra digitalisering og ulike publiseringsverktøy
 • God kjennskap til relevante web- og analyseverktøy
 • Kunnskap om SEO og universell utforming
 • Kunnskap og erfaring med forskning og forskningsformidling
 • Erfaring med prosjektledelse

Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på at du er motivert, selvstendighet og har god samarbeidsevne.

Du må identifisere deg med UiTs verdier, som er åpenhet, kreativitet, troverdighet, engasjement og akademisk frihet.

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1434 rådgiver, fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS