LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Formidlingsrådgiver - Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Søknadsfrist: 14.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag/Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vil du være med å løfte spørsmål, debatter og kunnskap knyttet til mennesker, natur og samfunn i nord? Vi trenger en person i 100 % fast stilling som tar ansvar for våre arrangementer, og for å skape gode publikumsopplevelser på våre arenaer.

Norges arktiske universitetsmuseum er ett av tre publikumsretta institutter under Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Vi er en viktig arena for UiT sin forskningsformidling til et bredt publikum, og har tre besøksarenaer: Norges arktiske universitetsmuseum, Polarmuseet og Arktisk-Alpine botaniske hage.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert person som er opptatt av god kommunikasjon, og som kan bidra til å utvikle Norges arktiske universitetsmuseum som formidlingsarena. Du får hovedansvar for å programmere, planlegge og gjennomføre arrangementer. Vi leter etter en fleksibel person som er villig til å ta på seg en mangfoldig portefølje, som er nysgjerrig og som finner kreative måter å formidle på. Denne stillingen gir en unik anledning til å jobbe med arktiske spørsmål på tvers av fagområder, gjennom arrangementer, innholdsproduksjon og prosjektledelse.

Personen vi søker må ha en god målgruppeforståelse. Til oss kommer alt fra barnefamilier til turister for å få kunnskapsbaserte opplevelser. Den vi søker vil være med på å videreutvikle vår profil overfor målgruppene.

Du vil også ta del i strategiutvikling, administrative oppgaver og samarbeid med andre aktører, blant annet innen reiseliv.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, utvikling og gjennomføring av arrangement
 • Ta initiativ til satsinger og utvikle nye tilbud rettet mot ulike målgrupper
 • Produsere innhold til digitale flater, som nettsider og sosiale medier, og annet markedsføringsmateriell
 • Utvikle samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Bidra til at Norges arktisk universitetsmuseums forskingskommunikasjon er relevant, samfunnsaktuell og bidrar til å utfordre og sette dagsorden

Det er et mangfold av oppgaver hos oss, så det ventes at personen vi ansetter må bistå med andre oppgaver etter behov. Noe arbeid utenom ordinær arbeidstid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Personen vi søker må ha :

 • Utdanning på minimum bachelor-nivå innen kommunikasjon eller museumsfag. Relevant realkompetanse kan i noen tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Bred kunnskap om og erfaring med prosjektvirksomhet med dokumenterte resultat
 • Relevant og dokumentert erfaring med innholdsproduksjon, som videoproduksjon, tekstproduksjon, journalistikk, bilderedigering, utstillingsproduksjon eller liknende
 • God innsikt i og forståelse for forskingskommunikasjon i ulike formidlingsformat
 • Bred erfaring fra å koordinere og samarbeide med ulike ekspertiser
 • God framstillingsevnene på bokmål og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper :

 • Nytenkende, kreativ og initiativrik
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for vår tids store spørsmål i nord og teft for det som rører seg i tiden

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du merinformasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS