Spennende jobbmulighet I kommunikasjonsavdelingen ved Sametinget!

Kommunikasjonsrådgiver - 2. gangsutlysning

Søknadsfrist: 16.12.2022

Vi har ledig stilling som rådgiver i vår kommunikasjonsavdeling og kanskje er akkurat du vår nye kollega.

Søknadsfrist: 16.12.2022.

I kommunikasjonsavdelingen er ikke dagene like, og du vil oppleve varierte arbeidsoppgaver. Arbeidet er allsidig og som rådgiver er du et knutepunkt mellom avdelinger og seksjoner.

Kommunikasjonsavdelingen bistår politikere, administrasjonen og fagavdelingene med alt innen kommunikasjon, fra å skrive kronikker og pressemeldinger til å ha kontroll på sosiale media og bistå med mediehåndtering og medietrening. I kommunikasjonsavdelingen vil du få jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer som er gode på skriving, filming, fotografering og formidling.

Kommunikasjonsavdelingen jobber som rådgivere og formidler til omverden beslutninger som tas i Sametinget, og gjør dette ved hjelp av pressemeldinger og produksjon av innhold på egne sosiale medier og kanaler.

Sametinget har flere kontorsteder å velge mellom, og du kan jobbe ved et kontorsted som har ledig kapasitet.

Sametingets ansatte i kommunikasjonsavdelingen må påregne seg reising i forbindelse med jobben.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for kommunikasjon og informasjonsformidling av Sametingets arbeid.

 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til politisk ledelse og organisasjonen for øvrig
 • Innsalg av saker til media og mediehåndtering
 • Produksjon av innhold og publisering på nettsider og i sosiale medier
 • Skrive kronikker og taler for den politiske ledelsen
 • Bidra til å utforme kommunikasjonsstrategier og kampanjer i nært samarbeid med fagavdelingene
 • Andre kommunikasjonsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være å ha ansvar for mediedekning av kampanjer, arrangementer og seminarer. Du vil også jobbe nært og tett opp mot politikere både med medietrening og mediehåndtering. Du vil få jobbe med Sametingets kanaler i sosiale medier, hvor du har ansvar for å publisere innlegg, svare på meldinger, innhente statistikk og å ha kontakt med publikum.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av deg som har høyere utdanning fra høyskole eller universitet på mastergradsnivå, primært innen kommunikasjon eller journalistikk. Om du har minimum bachelorgrad eller tilsvarende, samt minimum fem års relevant erfaring kan du komme i betraktning for stillingen. Lang arbeidserfaring innen kommunikasjon eller journalistikk kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Du har god erfaring med tekstskriving, foto, video, redigering og erfaring med målrettet kommunikasjon i sosiale medier. Du har også gode formidlingsevner og er selvstendig og strukturert i din yrkesutøvelse. Du må være uredd og litt vågal, tørre å stikke deg frem og ta din plass der det er naturlig. Du må også like å jobbe i hektisk miljø hvor arbeidsoppgaver må løses hurtig og effektivt.

Vi krever at du har kunnskap i samisk språk og norsk, både muntlig og skriftlig. Du må også beherske engelsk språk skriftlig og muntlig. Den som blir tilsatt må ha kunnskap om samiske samfunnsforhold og ha en god forståelse av politiske prosesser.

Videre vektlegges personlige egenskaper som

 • Evne til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider med hverandre både i egne avdelinger og på tvers. Du vil få arbeide i en organisasjon som er ung og som søker kontinuerlig forbedring og innovasjon. Sametinget følger statlig lov- og avtaleverk.

Hos oss får du:

 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i områder som tidligere var Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
 • En time per uke kan du trene i arbeidstida
 • Kompetanseheving innen samisk språk og kulturforståelse

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver 1434, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

For å bli ansatt som seniorrådgiver 1364, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.

 • Det vil trekkes 2 % fra lønnen som innskudd til Statens pensjonskasse

Positiv særbehandling:

 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.
 • Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler

Stillingen har 6 måneders prøvetid

Søknad

Finner du stillingen interessant og ønsker å søke?

Søknad sendes elektronisk via link: Søk stillingen, og søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Sammen styrker vi Sápmi

"Sammen styrker vi Sápmi" er Sametingets visjon for arbeidet som gjøres av ansatte. Sametingets overordnede oppdrag er at gjennom Sametingets politikk og forvaltning bevarer vi samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Våre verdier i Sametinget:

 • sámi vuohki- i samisk ånd
 • rabasvuohta - åpen/åpenhet
 • ovttaráđálašvuohta - samhandling
 • verddevuohta - inkluderende fellesskap
 • oskkáldasvuohta - pålitelig og lojal

Sametinget jobber mot følgende mål for å oppnå vår visjon:

 • Vi har kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Vi har samisk som hovedspråk
 • Våre prioriteringer og handlinger er tuftet på birgejupmi (bærekraft)
 • Vi er ledende i samisk samfunnsutvikling
 • Vi er en attraktiv arbeidsplass

Søknadsfrist: 16. desember 2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS