Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsknings- og formidlingskoordinator (vitenskapelig assistent)

Søknadsfrist: 17.10.2022

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Det humanistiske fakultet driver omfattende forskning, undervisning og samfunnskontakt innen litteratur, områdekunnskap og språkvitenskap knyttet til europeiske språk utenom de nordiske. ILOS har et levende forskningsmiljø med en bred internasjonal samarbeidsflate. Mange av forskerne bidrar til at allmennheten får innsikt i forskningens resultater. ILOS har ca. 130 ansatte hvorav ca. 80 i vitenskapelige stillinger, ca 30 i stipendiater og postdoktorer og 18 personer i administrative stillinger. ILOS har omtrent 300 masterstudenter og 1000 bachelorstudenter.

Om stillingen

En 30% stilling som vitenskapelig assistent er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo, for 1 år med mulig forlenging til 2 år. Arbeidssted er Oslo, med oppstart 1. januar 2023.

Stillingen er knyttet til Literature, Cognition and Emotions (LCE), se her.

LCE er en strategisk satsning ved Det humanistiske fakultet som startet januar 2019.

Mer om stillingen

Arbeidet består i å være LCEs forsknings- og formidlingskoordinator. Personen som ansettes vil jobbe tett med LCEs prosjektleder. Personen vil ha koordineringsansvaret for LCEs faglige arrangementer og formidlingsarbeid gjennom LCEs nettside, Facebook-gruppe og digitale nyhetsbrev.

I tillegg inngår oppgaver som litteratursøk, lage systematiske boklister, samt andre støttefunksjoner til gruppens forskningsdrift.

Kvalifikasjonskrav

 • bachelorgrad, gjerne innen litteratur- eller psykologifag, med karakteren B eller bedre. Et pågående masterstudium med en retning relevant til LCE vil være en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk)
 • personlig egnethet og motivasjon for arbeidsoppgavene
 • relevant erfaring vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne

Personlige egenskaper

 • fleksibilitet
 • selvstendighet
 • god evne til samarbeid og kommunikasjon

Det forutsettes at den som ansettes behersker norsk, svensk eller dansk som arbeidsspråk ved tiltredelse.

Stillingen kan ikke besettes av personer som har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Vi tilbyr

 • lønn tilsvarende kr 429 600 ved 100 % stilling, i stilling som vitenskapelig assistent (stillingskode 1019)
 • deltagelse i en spennende, tverrfaglig undervisnings- og forskningssatsning
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • mulighet for faglig fordypning og kompetanseheving
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen, og gir en kort beskrivelse av egen forskning
 • CV (med fullstendig oversikt over utdanning, ansettelser og relevant erfaring)
 • kopier av vitnemål
 • referanseliste (2-3 navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, klikk “Søk stillingen”.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på et skandinavisk språk eller engelsk. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Det benyttes intervju og innhenting av referanser i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Innenfor sin normale arbeidsplikt og i samsvar med sin faglige kompetanse kan den som ansettes også bli pålagt arbeid utenfor sitt institutt.

Ansettelsen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Vi viser til regler knyttet til ansettelse i stilling som vitenskapelig assistent.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor, prosjektleder Karin Kukkonen (epost)
 • HR-rådgiver Evian Nordstrand (epost) (for spørsmål vedrørende søknad i Jobbnorge)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS