Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Formidlingsansvarlig i prosjektet Nytt vikingtidsmuseum

Søknadsfrist: 27.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Vil du være med på å utvikle nye måter å formidle historie og vikingtid?

Om stillingen

Kulturhistorisk museum har en ledig fast stilling som formidlingsansvarlig (stillingskode 1364 seniorrådgiver) i prosjektet Nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy (VTM). VTM er organisert i flere delprosjekter, blant annet i forhold til flytting av skip og gjenstander, utvikling av konsepter og planer for utstillinger, formidling, kommunikasjon, forretningsdrift, m.m. Prosjektet avsluttes når det nye vikingtidsmuseet åpner i 2025/26 og går over i ordinær drift. Stillingens varighet følger prosjektet. Forventet sluttdato er følgelig årsskiftet 2025/26.

Vi søker etter en person med sterk faglig kompetanse innen kunnskapsformidling, konseptutvikling og programmering i museumssektoren eller kulturlivet for øvrig.

Som formidlingsansvarlig i prosjektet får du hovedansvaret for å utarbeide en formidlingsplan for å styrke den utadrettede virksomheten både i det nye museet og i offentligheten for øvrig.

Som formidlingsansvarlig i prosjektet Nytt vikingtidsmuseum skal du koordinere øvrige ansatte i prosjektets egen formidlingsenhet som skal etableres, du vil også samarbeide tett med Kulturhistorisk museums Gruppe for formidling og øvrige ansatte.

De neste årene frem mot åpning av det nye vikingtidsmuseet skal også den konkrete bruken av museets formidlingsarenaer innen- og utendørs utvikles. Det skal utvikles konsepter for ulike formidlingsaktiviteter, noe som vil innebære utprøving/testing i praksis, f.eks ved deltakelse i omvisninger og arrangementer knyttet til vikingtiden og epoker/tematikk rundt denne. Programmeringsarbeidet skal munne ut i en tydelig og attraktiv museumsprofil med internasjonal betydning.

Det nye Vikingtidsmuseet vil også formidle innhold gjennom digitale plattformer, både i museet og på digitale flater for øvrig. En viktig oppgave for formidlingsansvarlig vil derfor være å utarbeide målrettede digitale formidlingsløsninger.

Til dette arbeidet søker vi etter en person med bred formidlingskompetanse og et godt nettverk innen kulturfeltet. Du er fremoverlent, ambisiøs, utviklingsdyktig og evner å realisere nye ideer.

Stillingen vil være organisatorisk plassert i Kulturhistorisk museums Utstillings- og publikumsseksjon, Gruppe for formidling. Seksjonen jobber med museets utadrettede virksomhet, som formidling, publikumsopplevelser og -arrangementer, utstillingsarbeid, design, kommunikasjon og markedsføring. Til seksjonen ligger også museets forretningsdrift, som drifter entré og butikk i henholdsvis Historisk museum i sentrum og Vikingskipsmuseet på Bygdøy.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha det faglige ansvaret for utvikling av formidlingstilbudet til det nye Vikingtidsmuseet, herunder

 • utarbeide en helhetlig formidlingsplan, som blant annet skal inkludere publikumsutvikling og publikumsopplevelse, folkeforskning og forskningskommunikasjon, mangfold, deltakelse, brukermedvirkning og medborgerskap
 • koordinere formidlingsarbeidet i prosjekt Nytt vikingtidsmuseum
 • konseptutvikling og testing av ulike formidlingsaktiviteter
 • utvikle digitale formidlingsløsninger
 • andre oppgaver etter avtale med leder

Du må regne med noe kvelds- og helgearbeid.

Kvalifikasjonskrav

Arbeidsoppgavene i museet er mangfoldige og stillingen krever

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen museumsrelevante fag, minimum tilsvarende mastergrad. Pedagogisk utdanning og erfaring vil være en fordel. Realkompetanse med relevans for oppgavene i stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid i museum eller annen formidlingsvirksomhet
 • erfaring med faglig planarbeid
 • erfaring med utvikling av digitale konsepter
 • erfaring med planlegging og gjennomføring av publikumsaktiviteter
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • erfaring med koordinering av prosesser og arbeid
 • god kjennskap til museumsektoren i inn- og utland
 • god forståelse for kulturinstitusjoners samfunnsoppdrag
 • dokumenterte resultater fra utviklingsarbeid, publikumsutvikling og brukermedvirkning

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsegenskaper, en lagspiller som kan motivere andre
 • analytisk og utviklingsorientert
 • gode kommunikasjonsevner og dyktig til å formidle komplekse budskap på en klar måte
 • initiativrik, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • trives i kontakt med publikum

Vi tilbyr

 • lønn som formidlingsansvarlig (stillingskode 1364 seniorrådgiver) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 583 900 og kr. 667 200, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, de vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder Biljana Topalova-Casadiego, mobil: 48 13 83 01, e-post: [email protected]
 • Koordinator for formidling, universitetslektor Martin Hager-Saltnes, mobil: 971 92 535, e-post: [email protected]

Søk på stillingen