Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver forskningsadministrasjon og kommunikasjon / formidling (vikariat)

Søknadsfrist: 20.04.2021

Universitetet i Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.


The Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) is a multi and cross disciplinary department within the Faculty of Law at the University of Oslo. The aim of the NCHR is to conduct research, education, dissemination, and applied activities, in the field of human rights. The Centre promotes the field of human rights as an academic discipline, and emphasises the relationship between research, education and practical application of human rights. The NCHR currently has ca. 25 employees, including an academic staff of ca. 12 people and an International department with 10 employees. The NCHR is located in bright and pleasant offices in Domus Juridika in central Oslo.

Om stillingen

Vi har for tiden et ledig vikariat som rådgiver innen forskningsadministrasjon og kommunikasjon/formidling ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR). SMR er et fler- og tverrfaglig senter ved Det juridiske fakultet, UiO. SMR skal gjennom forskning, utdanning, formidling og internasjonalt anvendt arbeid fremme menneskerettighetsfaget som en akademisk disiplin. SMR vektlegger sammenhengen mellom forskning, utdanning og praktisk anvendelse, særlig gjennom et utstrakt internasjonalt arbeid.

Stillingen er en del av senterets administrasjon som for tiden består av 3 faste stillinger og ledes av kontorsjef. Administrasjonen har ansvar for den daglige drift av senteret i nært samarbeid med de vitenskapelige og ansatte i Internasjonal avdeling. Senteret har en høy formidlingsaktivitet og generelt stor internasjonal aktivitet. Det er for øvrig et utstrakt administrativt samarbeid på tvers av enhetene ved Juridiske fakultet.

Arbeidsoppgaver

Forskningsadministrasjon:

 • Administrativ oppfølging av eksternfinansierte prosjekter.
 • Enklere økonomioppgaver (refusjonskrav/reiseregninger, budsjettering).
 • Registrering av forskningspublikasjoner (Cristin).
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer, seminarer og konferanser.
 • Samarbeid med forskningskonsulentnettverket på JUS og UiO.
 • Tilrettelegging og mottak av senterets gjester og nyansatte.

Kommunikasjons- og formidlingsarbeid:

 • Publisering og vedlikehold av nettsider.
 • Oppfølging av senterets sosiale medier (primært FB og Twitter).
 • Arrangementsplanlegging og -gjennomføring.
 • Utarbeidelse av senterets nyhetsbrev.

Diverse saksbehandling.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert, relevant arbeidserfaring tilpasset stillingens funksjoner.
 • Gode engelsk- og norskkunnskaper.
 • God digital kompetanse.
 • Erfaring fra universitet, høyskole eller annen akademisk institusjon er et fortrinn, og kjennskap til fagområdene ved Juridisk fakultet er et fortrinn.
 • Erfaring med enklere økonomiarbeid er et fortrinn.
 • Erfaring med formidlings-/kommunikasjonsarbeid er et fortrinn.

Personlige egenskaper

Stillingen krever tett samarbeid og vi legger derfor vesentlig vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Samtidig har vi behov for en systematisk og selvstendig medarbeider med høy gjennomføringsevne slik at frister og mål overholdes. Aktivitetsnivået ved senteret varierer, og i enkelte perioder vil det være hektisk. Du bør derfor ha evne til å håndtere mange oppgaver samtidig. Stor arbeidskapasitet vil være en fordel.

Starttidspunkt og tilsettingsperiode

 • Tiltredelse: snarest.
 • 100% stilling
 • Stillingen er vikariat tom 31.12.21, men med mulighet for forlengelse.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 535 200 og kr 597 000, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS