Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver ved Kjemisk institutt og Hylleraas-senteret

Søknadsfrist: 03.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen. Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Vi har utstrakt samarbeid med andre institutter. Senter for materialvitenskap og nanoteknologi er en betydelig tverrfaglig satsing i samarbeid med Fysisk institutt her ved Universitetet i Oslo. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Om stillingen

Stillingen hører inn under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og er tilknyttet administrasjonen ved Kjemisk institutt med kontorsjefen som nærmeste overordnede. Stillingen forutsetter nært samarbeid med kollegaer i administrasjonen ved instituttet og senteret, instituttets og senterets vitenskapelig ansatte samt faglige ledelser.

Kjemisk institutt er Norges største institusjon for forskning og utdannelse i kjemi. Vi har forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse og utdanner kandidater til et bredt spekter av stillinger i næringsliv, akademia, forskningsinstitusjoner, skoleverket og den offentlige forvaltningen.

Vår forskning spenner fra grunnleggende kjemiske problemstillinger til anvendelser innen miljø, helse, energi og materialer. Instituttet har en bred kontaktflate mot industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Kjemisk institutt har også et eget skolelaboratorium rettet mot utdannelse, formidling og didaktikk innen kjemifaget.

Hylleraas-senteret for teoretisk kjemi er et senter for fremragende forskning (SFF), etablert av Norges forskningsråd som et samarbeidsprosjekt mellom UiO og UiT Norges arktiske universitet, med UiO som prosjekteier. Det ble opprettet 1 oktober 2017 for en seksårsperiode med mulighet for forlengelse i fire år etter en midtveisevaluering. Senteret har i dag rundt 50 deltagere i Oslo og Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Vår forskning er svært samfunnsrelevant og vi søker nå en person som aktivt kan sikre gode kanaler til formidling av forskningsresultater og som kan gi generell støtte til våre forskere som ønsker popularisering av sin forskning. I tillegg til dette vil vi at den som blir ansatt kan

 • Planlegge, koordinere og gjennomføre rekrutteringstiltak, særlig rettet mot elever i videregående skole, i nært samarbeid med utdanningsleder og fakultetet
 • Sørge for driften av instituttets og Hylleraas-senterets nettsider og aktivt koordinere instituttets felles arbeid med å holde nettsidene oppdatert
 • Være ansvarlig for instituttets deltagelse i eksterne og interne arrangementer
 • Være første kontaktpunkt mot media, skrive ingresser, pressemeldinger og populærvitenskapelige omtaler

Stillingsinnehaveren kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet/senteret dersom hensynet til instituttet/senterets virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse (bachelor eller tilsvarende), fortrinnsvis innen kjemi eller andre realfag. Relevant, dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Stillingen krever erfaring fra kommunikasjonsarbeid og evne til å koordinere og å følge opp arbeidsoppgaver.
 • Kompetanse innen web- og video-redigering vil bli vektlagt
 • Kunne arbeide selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Faglig kunnskap om offentlig forvaltning generelt og til instituttets/senterets undervisningsportefølje spesielt vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt serviceinnstilling

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 543 500 og kr 615 800, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, ta kontakt med HR Rådgiver Ørjan Pretorius, [email protected].

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS