Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 21.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

For å øke kapasiteten på forskningsformidling, utvikle internkommunikasjonsarbeidet og styrke robustheten i kommunikasjonsenheten vår, lyser vil ut en fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO1434) ved Institutt for klinisk medisin.

Stillingen som kommunikasjonsrådgiver inngår i Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon. Kommunikasjonsenheten vil bestå av tre ansatte som alle rapporterer til seksjonssjef.

Stillingen krever tett samarbeid med ansatte og ledere på både institutt- og klinikknivå, samt med kommunikasjonsmedarbeidere på fakultetet og i universitetssykehusene. Kommunikasjonsrådgiver inngår i fakultetets kommunikasjonsnettverk.

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med nåværende kommunikasjonsrådgiver ivareta instituttets arbeid med forskningsformidling og internkommunikasjon, herunder
  • Skrive forskningssaker og pressemeldinger
  • Innsalg av utvalgte forskningsfunn til eksterne medier
  • Være instituttets pressekontakt
  • Skrive interne nyhetssaker og instituttets interne nyhetsbrev
  • Bistå nettredaktør i arbeidet med instituttets nettsider
  • Utarbeide instituttets årsrapport
 • Være rådgiver for instituttledelsen i kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Ivareta øvrige oppgaver knyttet til kommunikasjonsarbeid ved instituttet

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant erfaring med kommunikasjonsarbeid i en stor og kompleks organisasjon
 • God organisasjonsforståelse
 • Evne til raskt å knytte kontakter i instituttets organisasjon
 • Dokumentert evne til å tilgjengeliggjøre medisinsk forskning for ulike målgrupper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor, gjerne universitet eller sykehus, vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og har gode samarbeidsevner. Du må ha evne til å innhente og strukturere informasjon og du må kunne være en positiv pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører. Du må også være utadrettet og omgjengelig, kunne arbeide effektivt og sette deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter faglig og personlig
 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 573 900 og kr 636 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • trening i arbeidstiden.
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS