Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver i Senter for digitalt liv Norge

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo er et tverrfaglig senter innen realfag og teknologi. Senteret etablerer nye, effektive mekanismer for innsamling, foredling, forvaltning og deling av høykvalitets data for kunnskaps- og næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt. dScience jobber med grunnleggende, langsiktig forskning, skaper samhandling på tvers av fag og bransjer, tilbyr digitale ressurser og tjenester og bidrar i utdanning og veiledning av studenter. Senteret ble etablert 1. januar 2021 med lokaler sentralt på Blindern og ledes av professor Morten Dæhlen.

Om stillingen

Senter for digitalt liv Norge har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver på området kommunikasjon og samfunnskontakt. Ønsket oppstart er så fort som mulig og det er en prosjektstilling ut januar 2026. 

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon drevet av UiO, UiB, NTNU, NMBU, UiT, SINTEF og OUS med bevilgning fra Forskningsrådet. Senteret har tilknyttede forskningsprosjekter fra forskningsinstitusjoner over hele landet. Les mer om senteret og forskningsprosjektene på www.digitallifenorway.org. Arbeidssted for stillingen er ved Universitetet i Oslo. DLN bryter den tradisjonelle organiseringen av forskning og utvikling og har som hovedmål å utvikle ny kunnskap og nye metoder som bidrar til å løse grunnleggende samfunnsutfordringer for nåværende og fremtidig bioteknologi. DLN forventes å ta en betydelig og synlig posisjon innen forskning og innovasjon innenfor bioteknologi, bioinformatikk, systembiologi og data-drevet livsvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Senterets arbeid er organisert i fem kompetanseområder: data og modeller, ansvarlig forskning og innovasjon (RRI), innovasjon og industrisamarbeid, utdanning og karriereutvikling, og kommunikasjon og internasjonalisering. To av kompetanseområdene er plassert ved UiO, herunder kommunikasjon. 

Kommunikasjonsrådgiveren har ansvar for formidling og kommunikasjon av senterets virksomhet, også innad mellom senterets forskere. Kommunikasjonsrådgiveren skal i samarbeid med ledelsen av senteret og senterets seniorrådgivere ansatt ved UiO, UiB og NTNU bidra til å drifte og utvikle DLN. Stillingen vil således være utfordrende og by på reelle muligheter for strategisk arbeid. Stillingen er eksternfinansiert

Arbeidsoppgaver

 • Synliggjøre senteret og senterets prosjektportefølje eksternt og internt
 • Kommunikasjon og formidling av senterets virksomhet, herunder ansvar for senterets nettsted, nyhetsbrev, kontoer i sosiale medier og årsrapport
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av den årlige konferansen Digital Life og kommunikasjonsstøtte til andre arrangementer
 • Støtte til senterledelsen og samarbeid med senterets Operational Management Team, Expert Task Force og Junior Resource Group
 • Øvrige oppgaver etter behov og kompetanse
 • Arbeidsoppgavene er felles for begge stillingskategorier, men som seniorrådgiver kan man pålegges ansvar for utforming av overordnede strategier, særskilte utviklingsområder, spesialistoppgaver av særlig komplisert karakter mv.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole innen kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende. Minimum tilsvarende bachelornivå (rådgiver) eller masternivå (seniorrådgiver). Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling. I stilling som seniorrådgiver kreves det minimum fem års erfaring fra tilsvarende stilling
 • God kjennskap til digitale samarbeids- og kommunikasjonsverktøy
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til bioteknologi og livsvitenskapssektoren nasjonalt og internasjonalt 
 • Erfaring fra administrativt arbeid vil være en fordel
 • Erfaring fra samhandling mellom ulike enheter 

Personlige egenskaper

Gruppen som drifter DLN er liten og sitter spredt i Oslo, Trondheim og Bergen. Personlig egnethet for oppgavene og inn i gruppesamarbeidet er derfor et svært viktig krav. Kontorsted for denne stillingen er i Oslo ved dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap. 

Vi søker etter en kollega som er motivert for formidlingsarbeid, språklig sikker og nøyaktig, har god gjennomføringsevne, og er fleksibel og løsningsorientert. Evne til å arbeide selvstendig, men også i team samt evne til å drive mange prosesser parallelt, vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 557 100 og kr 646 100, avhengig av kompetanse
 • lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 635 400 og kr 745 000, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV 
 • Vitnemål 
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Trygve Brautaset, professor og leder av Senter for digitalt liv Norge, NTNU, telefon: 98283977, eller e-post: trygve.brautaset@ntnu.no
 •  Eva Michelsen Ekroll, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt ved dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap, telefon: 97538447, eller e-post: e.m.ekroll@dscience.uio.no 

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS