Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver - Seksjon for forskning og kommunikasjon

Søknadsfrist: 05.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall ansatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Om stillingen

Vi har nå ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver (rådgiver SKO 1434/seniorrådgiver SKO 1364) i Seksjon for forskning og kommunikasjon i Fakultetsadministrasjonen. Vikariatet er ledig fra 1. august 2021, og har en varighet på ett år. Vi søker etter en faglig sterk kommunikasjonsrådgiver som skal bidra til å ivareta og utvikle det kommunikasjonsfaglige arbeidet ved fakultetet.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har en unik bredde i norsk sammenheng, og fakultetets forskning og kompetanse er svært samfunnsrelevant. Den som ansettes skal bidra til å ivareta vårt samfunnsoppdrag som utadrettet virksomhet, og stillingen omfatter, i samarbeid med øvrige medarbeidere i seksjonen, det kommunikasjonsfaglige og koordinerende ansvar for fakultetets samlede innsats på området. Stillingen omfatter både innholdsproduksjon og koordineringsoppgaver, og du må trives med begge deler.

Hovedvekten av stillingens arbeidsoppgaver er innholdsproduksjon og formidling av fakultets vitenskapelige virksomhet og resultater, og forutsetter et utstrakt samarbeid både med fakultets- og instituttledelse og med vitenskapelig ansatte.

Fakultetets samlede kommunikasjonsressurser er fordelt på institutter og fakultet. Du vil jobbe tett med de øvrige kommunikasjonsmedarbeidere på fakultetet og fakultetets underenheter.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for Seksjon for forskning og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Selge inn saker til media og håndtere mediehenvendelser og formidle stoff til kanaler vi samarbeider med
 • Samordne kommunikasjonsvirksomhet på tvers av enheter, virksomhetsområder og kanaler
 • Skrive artikler om fakultetets virksomhet og resultater, med særlig vekt på forskningsformidling
 • Drifte fakultetets kontoer på sosiale medier
 • Gjøre research og være programleder for fakultetets podkast Læring
 • Rådgi og tilrettelegge for kommunikasjonsstøtte til ledelsen på fakultet og institutter
 • Bidra til utvikling av fakultetets strategier og planer på kommunikasjonsområdet

Det tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. For ansettelse som seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høyskole tilsvarende masternivå. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn
 • Erfaring med journalistisk arbeid, sosiale medier og formidling via andre digitale kanaler
 • Erfaring med ledelse av prosjekt/teamarbeid
 • Dokumentert meget god formuleringsevne på både norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med forskningsformidling
 • Kjennskap til fakultetets fagområder og aktiviteter

For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Ved ansettelse i rådgiverstilling vil arbeidsoppgavene være tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for forholdet mellom akademia og samfunn, med et blikk for de gode historiene
 • Evne til å skape resultater i en stor og mangfoldig organisasjon
 • Evne til å motivere andre og skape gode relasjoner
 • Systematisk og analytisk
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Fleksibel med evne til å håndtere mange oppgaver samtidig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og en variert arbeidsdag
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn som seniorrådgiver, stillingskode 1364, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 555 800 og kr 670 100 avhengig av kompetanse
 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 516 400 og kr 608 200 avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Inntil 3 lenker/referanser til egne arbeider relevant for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS