Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver - innovasjon, samfunns- og næringslivskontakt

Søknadsfrist: 07.05.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Ved vårt fakultet genereres et stort antall innovative ideer hvert år. Likevel ligger det et stort urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap blant studenter, forskere og andre ansatte. For å styrke kulturen for innovasjon og gi studenter og forskere verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med Det medisinske fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet.

Innen dette arbeidet ønsker vi å fremme en god ekstern og intern kommunikasjons- og samarbeidskultur for innovasjon, næringsliv- og samfunnskontakt, med et særlig fokus innen livsvitenskap. Vi søker nå en seniorrådgiver i fast stilling.

Vi ønsker oss en person med bakgrunn fra forskning innen livsvitenskapsområdet som i tillegg har bred erfaring og kan vise til resultater innen kommunikasjonsarbeid og nettverksbygging. Den ideelle kandidaten er en som forstår godt rollen innovasjonsarbeidet skal fylle ved fakultetet; og er positiv, initiativrik og løsningsorientert i tillegg til å være lagspiller og samlende. Som kommunikasjonsrådgiver vil du jobbe tett med alle aktørene i denne satsingen for å realisere dens mål, med et særlig ansvar for å lede og utvikle dette området.

For å nå våre mål vil samspill med hele innovasjonsøkosystemet for livsvitenskap være viktig. Fakultetets arbeid vil ha stor betydning for universitetet, Osloregionen med etableringen av det nye innovasjonsdistriktet Oslo Science City og samfunnet for øvrig.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk utviklings- og fagansvar for kommunikasjonsarbeidet herunder synliggjøre satsingen internt og eksternt
 • Sikre god kommunikasjon og utvikle gode og enkle kommunikasjonsformer, både fysisk og digitalt
 • Etablere et felleskap/samfunn rundt innovasjon- og entreprenørskapsarbeidet for livsvitenskap og innovasjon med både interne og eksterne aktører
 • Bistå i arbeidet med å bygge et miljø med felles mål og interesser for å øke innovasjon og verdiskaping på og rundt UiO gjennom en sterk og tydelig kommunikasjonsform

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning minimum tilsvarende mastergrad innen området livsvitenskap. Særskilt relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. Forskningserfaring eller doktorgrad er en fordel
 • Allsidig erfaring fra kommunikasjonsarbeid og bruk av relevante kommunikasjonsverktøy
 • Erfaring med å lede kommunikasjonsnettverk og større kommunikasjonsprosjekter
 • Erfaring med å bygge nettverk og møteplasser
 • God forståelse for samspillet mellom akademia, næringsliv, myndigheter og andre interessenter
 • Kjennskap til fagfeltet og sektoren
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

For å trives i stillingen bør du:

 • Være kreativ og ha evne til å selvstendig planlegge, prioritere og gjennomføre ditt arbeid
 • Være en relasjonsbygger
 • Være utadvendt og aktiv med god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig
 • Være strukturert og organisert
 • Være initiativrik med gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Ha gjennomføringskraft og vise til dokumenterte resultater fra relevant jobb
 • Evne til å jobbe langsiktig og strategisk, både selvstendig og som del av et team
 • Være ryddig og strukturert, med evne til å kunne håndtere mange pågående prosesser

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (SKO1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom Ltr 643 000 - 744 600 per år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid fra 15. mai til 14. september
 • Gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • od pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • opier av vitnemål og attester

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS