Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Kommunikasjonsrådgiver - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 17.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo har ledig vikariat i ett år som kommunikasjonsrådgiver med ønsket tiltredelse medio mai.

Stillingen som kommunikasjonsrådgiver inngår i seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon. Kommunikasjonsenheten består av to ansatte som begge rapporterer til seksjonssjef. Stillingen krever tett samarbeid med ansatte og ledere på både institutt- og klinikknivå, samt med kommunikasjonsmedarbeidere på fakultetet og i universitetssykehusene. Kommunikasjonsrådgiver inngår i fakultetets kommunikasjonsnettverk.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta instituttets arbeid med forskningsformidling og internkommunikasjon
 • Skrive forskningssaker og pressemeldinger, innsalg av utvalgte forskningsfunn til eksterne medier
 • Skrive interne nyhetssaker og ha ansvar for instituttets interne nyhetsbrev
 • Bistå nettredaktør i arbeidet med instituttets nettsider
 • Utarbeide instituttets årsrapport
 • Være rådgiver for instituttledelsen i kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • Være instituttets pressekontakt
 • Ivareta øvrige oppgaver knyttet til kommunikasjonsarbeid ved instituttet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på masternivå. Omfattende relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte deler av det formelle kvalifikasjonskravet.
 • Erfaring med kommunikasjonsrådgivning
 • God organisasjonsforståelse
 • Evne til å tilgjengeliggjøre medisinsk forskning for ulike målgrupper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne universitet eller sykehus vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er ansvarsbevisst, selvstendig og har gode samarbeidsevner. Du må ha evne til å innhente og strukturere informasjon og du må kunne være en positiv pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører. Du må også være utadrettet og omgjengelig, kunne arbeide effektivt og sette deg raskt inn i nye oppgaver. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi ønsker at du i søknaden inkluderer lenker til to relevante tekster som du har skrevet.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vi tilbyr

 • Lønn som stillingstittel kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr kr 516 400 og kr 608.200 , avhengig av kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om elektronisk søknad:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS